Wednesday, December 16, 2009

Andra länder straffbeskattar inte pensionärer som Sverige gör

(Publicerad i bl a Gotlands tidningar 22 dec. 2009, NSD 14 jan. 2010 m fl)

Observerat apropå "pensionärsskatten" i Sverige:

Sverige är rätt unikt att straffbeskatta pensionärer. Tittar man på jämförda länderna så tillämpar alla länder utom Sverige den motsatta principen: pensionärer betalar lägre skatt än löntagare vid samma inkomst.

Detta faktum kan till viss del förklaras med att pensionen är väldigt låg i många länder. Men av svenska pensionärer är andelen höginkomsttagare inte så stor att det motiverar motsatt behandling.

I flera länder är gapet ganska stort till pensionärernas fördel:
* Tyskland – 18 procent lägre skatt för pensionärer.
* Nederländerna – 15 procent.
* Frankrike – 13 procent.
* Australien – 10 procent.
* Danmark – 7 procent.
* Norge – 6 procent.

Men kan ju inte direkt påstå att flertalet danska och norska pensionärer är fattiga.Ändå betalar de lägre skatt än löntagare vid samma inkomst.
De borgerliga vägval i skattepolitiken förbryllar samtidigt som vi vet förklaringen: Reinfeldts regering vill göra större skillnad mellan löntagare och övriga. Precis som när det gäller försämringarna - ordet reform borde vara förbjudet att använda när det handlar om stora försämringar - för sjuka och arbetslösa så snor de skattepengar för att ha råd med sina överstora skattesänkningar till bättre bemedlade. En utpräglad klasspolitik som marknadsförs lite småsmart som "jobblinjen".

Rimligen kommer pensionärskatten - precis som jobben och den usla a-kassan och försämringarna i tryggheten för de sjuka - att bli en stor fråga i valrörelsen 2010. Allt annat än detta vore fel!

Efter hård kritik har pensionärernas organisationer fått Reinfeldts regering att backa, men det handlar om småslantar: En pensionär som tjänar 150 000 kronor får bara 680 kronor, eller 68 kronor i månaden i minskad skatt. Däremot är regeringen generös mot friska 65-plussare (ytterst sällan LO-folk) som orkar fortsätta arbeta efter sin pensionsålder (dubbelt förvärvsavdrag).

Utslitna pensionärer får indirekt vara med och subventionera skattelättnaden för friska pensionärer. För övrigt är det vanligast att jobba efter 65 i olika tjänstemannayrken.

Socialdemokraterna har lovat att partiet ska arbeta för lika beskattning mellan löntagare och övriga vid en valseger. Men det kommer att genomföras i flera, små steg. Gapet är alldeles för stort för att rättvisa ska kunna återställas omgående.Tyvärr är det en realitet, precis som fallet är med försämringarna i tryggheten för de sjuka och de arbetslösa.

/Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home