Friday, April 03, 2009

AMF-skandalens efterbörd - början på en ny ideologisk SN-offensiv?

Observerat och värderat:
AMF-skandalen och dess efterbörd - kanske början på en ny ideologisk offensiv mot "svenska modellen"?

Jag skulle inte bli helt förvånad om "bråket (VD-pensionsskandalen) kring AMF" och kritiken av styrelsearbetet där kan vara början till slutet på det gemensamma LO-Svenskt Näringsliv-ägandet av pensionsbolaget AMF. Svenskt näringsliv kan nu kanske komma att ta chansen att gör sig av med och sälja sina 50 % ägandet i bolaget.

"Börsvärdet" (marknadsvärdet) på AMF är ju högt (30-40 miljarder) men prislappen är förutbestämd till aktiernas nominella värde, dvs 50 % av aktiekapitalet och då kosta 1,5 miljarder. om ex.vis LO köper andra halvan också. Men i nuvarande problematiska läge (nedklassat varumärke etc) lär nog inte LO göra det.

Återstår då att Folksam (sannolikt mest logiskt) köper SN-delen i AMF. Särskilt också med tanke på att det finns en hembudsklausul mellan Svenskt näringsliv och LO. LO skulle däremot knappast gå med på att AMF däremot såldes till någon av Svenskt näringslivs intresseföretag/medlemsföretag.

Vill Svenskt näringsliv nu dra sig ur sin halva av ägandet så kan man sannolikt göra det med motivet att LO inte - hänvisning till krisen nu - klarar av att bära sin del styrelseansvaret för bolaget.

SN-VD Urban Bäckström har ju f. ö i en TT-intervju nyligen sagt att det är "tveksamt om arbetsmarknadens parter ska äga pensionsföretag efter vad som hänt".
Så visst kan en av följderna av "AMF-skandalen" bli att Svenskt näringsliv nu ser sin chans att förverkliga tanken på att göra sig av med sina 50 % av ägandet i AMF.

Jag skulle inte alls bli förvånad om det blev så. Och heller inte om steg två blir att de gör samma sak med sitt delägande i försäkringsbolaget AFA.

Somliga kan nog kanske säga: jättebra om Folksam tar över i AMF efter Svenskt Näringsliv. Det är väl bara bra om det blir så.

Men det finns nog en annan sida av myntet än bara detta, en mera problematisk. Nämligen att man kan se detta som ytterligare ett steg i Svensk Näringslivs strategi att på punkt efter punkt försöker distansera sig från fackliga organisationer och den beprövade svenska modellen. Och därmed en ännu lite klarare SN-linje att man nu helt och fullt vill satsa på opinionsbildning och konfrontation i stället för samförstånd och samarbete med sin motpart. Med AMF-stålarna (och även AFA-dito) får de ytterligare lite mer pengar att satsa på just detta. Och att SN sedan även gör samma sak med sin ägardel i AFA-bolaget också.


En sådan utveckling ligger i Svenskt näringslivs ideologiska linje att vilja att "driva ner värdet på facket" (och värdet på att vara med), skrota fungerande avtalsmodeller också på försäkringsområdet och på sikt få till stånd fler arbetsgivarevänliga lagregleringar i stället för kollektivavtal på svensk arbetsmarknad. Precis som Svenskt näringsliv för övrigt visat också när man sponsrat det lettiska byggbolaget Laval i deras processande i EG-domstolen och i sina ambitioner att vilja trycka ner löner och övriga anställningsvillkor till "friare" och mera "EU-anpassade" nivåer.

Skulle därtill nu sittande borgerliga alliansregering råka blir omvald (om än knappt) i september 2010 så lär de från SN-håll sätta in nya och mera intensiva framstötar i just den riktningen.

Så om Svenskt näringsliv nu vill ta chansen att "krypa ur" sitt ägande i först pensionsbolaget AMF och sedan kanske också grupplivförsäkringsbolaget AFA så kan det myckt väl vara början på en ny ideologisk offensiv mot den fackliga rörelsen från Svenskt näringslivs sida.

Somliga kanske visserligen skulle säga: jättebra om Folksam tar över deras ägande. Men då glömmer man - eller bortser ifrån - att det finns en annan och mera problematisk sida av en sådan utveckling. Men tids nog har vi facit också på detta.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com;http://rbjorkenwall.blogspot.com
Omvärldsanalytiker

PS. Men rent ekonomiskt: Hur klokt är det av Svenskt Näringsliv att "skänka" bort en tillgång för 1,5 miljarder kr som kanske har ett faktiskt värde på 250 miljarder kronor (värderat utifrån deras halva andel av totala pensionskapitalet)??

0 Comments:

Post a Comment

<< Home