Thursday, April 02, 2009

Kostnaden för arbetslösheten stiger med minst 28 miljarder

Kostnaderna för arbetslösheten stiger med 28 miljarder de kommande åren. Chocksiffrorna framgår av Arbetsförmedlingens begäran om extra pengar från regeringen Reinfeldt.

Skärpta regler minskar kostnaderna i sjukförsäkringen. Men i stället medför den kraftigt ökade kostnader för Arbetsförmedlingen. Tillsammans med stigande arbetslöshet gör det att Arbetsförmedlingen behöver nästa år drygt sex miljarder kronor mer än vad regeringen har räknat med. (Frågan är om ens det räcker när vi nu, enligt KI och regeringen själv, går mot en snabbt stigande arbetslöshet till runt 11-12 procent av arbetskraften och mer än en kvarts miljon förlorade jobb.)

2011 och 2012 krävs elva miljarder kronor mer vart och ett av åren, enligt Arbetsförmedlingens budgetunderlag.

År 2010 väntas cirka 37 000 personer lämna sjukförsäkringen till följd av nya regler. Året därpå tillkommer drygt 20 000 personer, och år 2012 drygt 15 000. Av dessa väntar sig Arbetsförmedlingen att tre fjärdedelar ska komma som arbetssökande.

Detta påverkar kostnaden för alla slags insatser för arbetslösa. Inte minst så kommer kostnaderna för jobb- och utvecklingsgarantin samt motsvarande utvecklingsgaranti för unga kommer att bli mycket dyrare de kommande åren.

Vilket gehör som Arbetsförmedlingen får för dessa sina budgetönskemål i kommande vår-och höstbudgetar återstår att se. Sannolikt inte alls i nivå med de behov som nu snabbt börjar bli pockande stora.

Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home