Friday, March 20, 2009

Reinfeldts och andra EU-regeringschefers passivitet förvärrar krisen

Observerat och värderat:
Passiva och håglösa regeringschefer gör krisen värre

Sveriges statsminister Reinfeldt och hans finansminister Anders Borg hävdar gång efter annan i den allt djupare ekonomiska och jobbdödande krisen att det nu gäller att värna "kärnan i välfärden; vården, skolan och omsorgen. Men regeringen föregår knappast själv med något gott exempel då man mitt i krisen, i januari månad år, beviljade de högavlönade 20 miljarder i skattesänkning samt tidigare dessutom sänkt skatterna med ytterligare 85 miljarder kr i generella skattesänkningar. De är knappast "kärnan" i välfärden.

Alla dessa generella skattesänkningar - och mest till de bäst situerade - är rätt bortkastade pengar vad gäller att stimulera jobbskapande och efterfrågan i ekonomin.. Sådana här allmänna skattesänkningar utan större riktning har, visar erfarenheten och forskningen, ytterst små jobbskapande effekter.

Att låna till skattesänkningar knäckte förtroendet för Bildt-regeringen i början på 90-talet. Nu gör regeringen Reinfeldt om detta misslyckade reptrick. Det är lika dåligt med den allmänna sänkningen av arbetsgivaravgifterna på nio miljarder som Reinfeldt håller på och stoltserar med.

I stället är det riktade och väl avvägda åtgärder som ger effekt. Det är inte fråga om att smeta ut överallt utan om strategiska, riktade insatser som gör skillnad. Exempelvis att genom höjda statsbidrag till en kommunsektor som krisar och där var tredje kommun - 100 kommuner i landet är särskilt illa ute - nu planerar att säga upp personal på grund av stora och snabbt växande problem med sin ekonomi.

Om Sveriges kommuner och landsting, SKL, bedömer att en förstärkning med tre miljarder kronor i år skulle betyda att 15 000 jobb kan behållas. Och för valåret 2010 skulle landets kommuner och landsting behöva ännu mer - runt åtta miljarder kr i ökade, riktade statsbidrag för att klara just "kärnan" i välfärden.

Men några sådana statsbidrag lär det inte bli från regeringens sida i år. Däremot sannolikt till valåret 2010, bl a för att regeringen då ska ha det som "valfläsk" inför ett annars hotande valnederlag i september 2010.

I nuläget blir det dock inget. Regeringens budskap är i stället: håll i pengarna. Precis samma budskap som EU:s regeringschefer också säger på senaste EU-toppmötet när omvärlden - USA:s Obama, nobelpristagaren i ekonomi Paul Krugman (New York Times 16.3) och andra - kräver att Europas ledare gör mer för att stimulera ekonomin och jobbskapandet i den värsta krisen sedan 1930-talet.

Och följen blir givetvis som brev på posten att med en sådan oklok politik blir krisen bara ännu värre och djupare än den annars skulle kunna bli med en klokare och mera proaktiv politik.

Robert Björkenwall, robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home