Wednesday, March 04, 2009

Bra jobbdag av TCO men regeringssidan var lika tomhänta som vanligt

Observerat och värderat:
Till TCO:s stora jobbdag kom regeringsföreträdarna åter tomhänta i den djupnande jobbkrisen

Regeringens handlingsförlamning och uppenbara ointresse för vad som nu sker med en rekordstor varselvåg och jobbslakt är av så skandalöst slag att den förtjänar den skarpaste kritik. LO:s Wanja Lundby-Wedin och TCO:s Sture Nordh gjorde helt rätt när de på TCO:s utmärkta Jobbdag-seminarium tisdagen den 3 mars visade upprördhet och stort engagemang mot passiva "vänta-och-se"-attityd när krisen djupnar på svensk arbetsmarknad och de aktiva insatserna lyser från den borgerliga alliansregeringen Reinfeldt lyser med sin frånvaro.

Ansvarigt statsråd, statsrådet Littorin väljer att utebli från TCO:s jobbdag och ersätts av en oengagerad statssekreterare Eva Uddén Sonnergård (m) med absolut inga som helst nya signaler till åtgärder, varken om behovet av utbildningsinsatser, upprustad a-kassa eller mer statsbidrag till krisande kommuner. Lika tomhänt vad gäller konkreta besked men med lite mer sympatisk framtoning uppträdde den moderata ordföranden Hillevi Engström i riksdagens arbetsmarknadsutskott på jobbdagen-seminariet. Inte att undra på att TCO:s samhällspolitiska chef Roger Mörtvik och chefsekonom Roland Spånt döpt regeringens skrytiga men till innehållet synnerligen otillräckliga krisbekämpnande åtgärder till president Bush-linjen, detta i klar kontrast till den kick startsoffensiva Obama-linjen som de och andra menar att Sverige nu borde sjösätta. Alltså klara besked om att:

* nu inrättar ett stort utbildningsprogram där de som riskerar att bli arbetslösa får chansen att uppgradera sin kompetens;

* nu återupprättar den aktiva arbetsmarknadspolitiken med omskolning så att arbetslösa kan konkurrera om de nya jobben som så småningom växer fram;

* nu sätter oss tillsammans med industrins parter och utvecklar ett stort forsknings- och utvecklingsprogram;

* nu satsar vi kraftfull i infrastrukturinvesteringar och "grön omställning" samt renovering av miljonprogrammets bostäder;

* nu sänker avgifterna till arbetslöshetsförsäkringen, så att fler har råd att omfattas av denna trygghet;

* nu höjer taket i a-kassan, så att de allra flesta löntagare faktiskt får ut 80 procent i ersättning vid arbetslöshet. I stället för att forsätta som nu och ha norra Europas sämsta a-kassa som omställningsförsäkring;

* nu ser vi till att statsbidragen höjs rejält (10-15 miljarder kr) så att kommuner och landsting kan behålla sin personal och samhällsservice i stället för att varsla och säga upp personal.

Men regeringen Reinfeldt fortsätter att töva och att inte säga någonting alls av betydelse i den allt allvarligare jobb- och samhällsekonomiska krisen.

I bästa fall kommer något litet positivt besked - möjligen lite mer statligt stöd, sannolikt dock otillräckligt - om statsbidragen till kommunsektorn i vårbudgeten i april. Men inga förändringar alls om den genomusla omställningsförsäkringen a-kassan, ingen aktivare närings- och arbetsmarknadspolitik och inga nya utbildningssatsningar från statens sida för dem som nu bevinner sig i en varselsituation eller snart hotas av detta.

Men på TCO:s intressanta och välarrangerade jobbdag kom inga som helst signaler i den vägen från regeringssidans företrädare. Enbart en menlös svada om den svenska modellens förträfflighet - samma modell som just nu är i gungning därför att regeringen vägrar regera.

Här i landet fortsätter regeringen dock helt opåverkad att föra mager och felriktad krispolitik modell republikanen George Walker Bush i stället för en offensiv och kraftfull stimulanspolitik modell demokraten Barack Obama.

Robert Björkenwall, frilansjournalist; robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home