Thursday, February 12, 2009

Myt och verklighet om a-kassan

Observerat och värderat:
Myten och verkligheten om a-kassan - TCO blåser till strid

Ända sedan makttillträdet 2006 har den borgerliga regeringens mantra varit "Från bidrag till arbete". Som trädda på ett snöre har borgerliga statsråd med en berusad papegojas envishet har det mantrat upprepats intill enfaldens gräns av borgerliga statsråd oavsett vilket ansvarsområde.
Svenska folket har - sakligt felaktigt - matats med bilden av att vara övergödda av a-kassa och sjukförsäkring, att det hellre föredrar att ligga på soffan hellre än att söka jobb.

I spåren av propagandamaskinens monokulturella budskap har sedan a-kassan raskt monteras ned och sjukförsäkringen försämrats så till den grad att också mycket svårt sjuka nu får veta av försäkringsläkare och handläggare att de i själva verket mår alldeles utmärkt och visst kan jobba. Har kommandoran Husmark Pehrson (m) i socialpartementet sagt det så är det så.

I fallet med sjukförsäkringen har nu dock verkligheten hunnit ifatt medborgarna. I media har rapporterna duggat tätt om hur allt fler har erfarenheter inte bara av en Försäkringskassa som har svårt att klara sitt uppdrag utan också av hur man som sjukpenningsökande blir misstänkliggjord av kassans handläggare p g a det nya regelverket.

När det däremot gäller a-kassan, så lever dock fortfarande mytbildningen. Myten om att den är en av de generösaste försäkringarna i världen, ett påstående ständigt upprepat av den borgerliga regeringen. Visst fanns protester mot nedmonteringen direkt efter valet men de drunknade i högkonjunkturens svallvågor.

Men nu - i jobb-och ekonomikrisens Sverige - finns svart på vitt i en färsk och bra rapport från TCO. Den svenska arbetslöshetsförsäkringen är en av de sämsta i Europa. Och numera också sämst i de nordiska länderna. Så är verkligheten för de allt fler som nu i rekordvarslens spår går ut i öppen arbetslöshet nu i vår och under resten av 2009.

Den 80-procentiga ersättningsnivån från a-kassan för inkomstbortfallet gäller bara för 25 procent av löntagarna, de som har en inkomst upp till 18 700. Resten är massivt underförsäkrade. Detta på grund av att taket i a-kassan inte följt med löneutvecklingen som den borde.

Om den genomsnittliga ersättningsnivån motsvarade 61 procent år 2006 kommer den år 2009 att hamna på 51 procent.

Eller för att ta det i kronor och ören: Om en svensk löntagare med en inkomst på 25 000 kronor blir arbetslös får han eller hon nöja sig med 5 000 kronor i lägre a-kassa varje månad än en motsvarande fransk, tysk, nederländsk eller norsk löntagare -14 960 mot 20 000. Före skatt. Snacka om att Sverige halkat efter.

Så ser verkligheten ut när den hinner i kapp myten om "den generösa försäkringen". TCO gör helt rätt som nu blåser till strid om den usla a-kassan i Sverige. Fler borde följa med och sluta upp i den kampen. Månne om detta inte också kan få konsekvenser i valet i september 2010?

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com;http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home