Friday, January 30, 2009

Ibland finns det pengar...

Ibland finns det pengar
Här ett av många exempel på Reinfeldt-ministärens märkliga prioriteringar.

Försäkringskassan håller man i så anorektiskt strama tyglar att folk inte får sina pengar i tid på grund av bristande handläggarresurser och nya regelverk m m.

Däremot har man varit ytterst frikostig med regeringskansliets egen expansion. Under 2008 ökade regeringskansliet med cirka 290 personer. Detta år - 2009 - vill man i Reinfeldt-alliansens regeringskansli expandera för motsvarande det hisnande beloppet en miljard kronor! Detta trots att det i ett så kallat anslagssparande redan finns en miljard man kan använda.

När arbetslösheten ökar så tycks en av de få kraftfulla åtgärder regeringen kan vidta vara att expandera det egna kansliet för oerhörda belopp. Om inte annat visar det också att det visst borde finnas pengar till försäkringskassans omorganisation och för att korta handläggningstiderna. Det borde faktiskt vara viktigare än att regeringsbyråkratin sväller ytterligare.

/Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home