Saturday, February 07, 2009

Sopåkarkonflikten och arbetsgivarnas förändrade beteende

Observerat och värderat:
Sopåkarkonflikten och arbetsgivare som nu börjar ta för sig i spåren av Laval-domar och annat

Jag kollade upp lite en av de händelser som etermedia och tidningar rapporterat om den senaste veckan. Nämligen den där om sopåkarna som nu går ut i en vild konflikt. Må vara att somliga tycker de har bra betalt - för deras tunga och skitiga jobb. Men de har de själva tidigare förhandlat fram sina villkor via facket i gällande kollektivavtal och tills det är uppsagt och ett nytt är framförhandlat så ska det ju också gälla. Men vad är då roten till den här konflikten?

Jo, verksamheten har upphandlats och den nya entreprenadfirman vill nu göra jobbet på villkor som i praktiken utgår från att nuvarande kollektivavtal inte ska gälla längre. Kollektivavtal bärs ju av två parter och gäller tills man sagt upp det och förhandlat om ett nytt. Det har inte den här nya entreprenören gjort men ska lika fullt byta lönesystem och ersättning för utfört jobb. Vad jag förstår så vill den nya entreprenören i detta fall inte ens tillämpa överlåtandedirektivet, dvs ta över vad gällande avtal stipulerar tills ett nytt har förhandlats fram. Är det då att förvåna sig över att sopgubbarna blir förbannade!?

Ett annat exempel: ett bolag som heter Sirius som kör färdtjänstbussar har sagt upp 60-talet chaufförer och de som sedan tas in som nya säger arbetsgivaren fr o m nu ska ni köra på avtalets minimilön. Alltså ensidigt sänka löneläget för vad som hittills gällt inom branschen. Det finns i vårt land fler exempel på samma typ av arbetsgivarbeteende.

Det här - ett utflöde av EG-domstolens Laval-dom och annat - illustrerar hur arbetsgivare i Sverige nu tycker sig våga ta för sig på ett sätt som bryter mot hävdvunnen sed på svensk arbetsmarknad. Men tyvärr är jag rädd för att det här bara är början på något helt nytt. Råbrutala arbetsgivare bryr sig inte, de bara kör och litar på att de också tillåts göra det. En växande stor flora av underbudskonkurrens och lönedumpning blir bara mer vanligt förekommande.

Visst kan väl en del kanske tycka att de Transport-anslutna sopåkarna (jobbet är tungt och skitigt) har för bra betalt. Men inte ens en sådan åsikt motiverar eller gör det mera acceptabelt för en arbetsgivare (ny entreprenör i detta fall) att ensidigt strunta i vad gällande kollektivavtal faktiskt stipulerar utan börjar - efter en upphandling - köra med helt andra villkor utan att ett nytt avtal har förhandlats fram. Löneformen/lönesystemet är ju också en del av gällande kollektivavtal tills ett nytt har förhandlats fram och det gamla sagts upp. Tvisten är nu - som väntat - anmäld till arbetsdomstolen, AD, av transportfacket.

Risken är dock uppenbar att det kan bli bara mer och mer vanligt att man börjar agera så här från arbetsgivarehåll - också i Sverige.

Och med nuvarande EU-regelverks tilllämpning - efter Laval-, Viking- och Luxemburg-domar m fl - och praxis, vad talar för att kommande EU-kommission och ministerråd etc vill förändra det här? Detta i ett läger när vi sannolikt kan få en ännu "blåare" EU-kommission till senhösten och annat som kan följa efter efter kommande EU-parlamentsval den 7 juni!?...(Carl Bild lär ju t ex sannolikt bli ny svensk EU-kommissionär till senhösten.)

Den här risken är mycket stor i ett läge där europeisk socialdemokrati är på dekis och befinner oss i ett politiskt läge där 22 av 27 EU-länder styrs av högerregeringar. Ett "rödare" Europa - hur många tror på den valslogan i detta läge!?

Notera också att det även i Labour-styrda Storbritannien har det ju t ex nu brutit ut en serie vilda strejker. Strejkerna startade på ett raffinaderi i North Lincolnshire härom veckan och sprider sig nu över landet.

Orsaken är ju klar, samma mönster. Överallt börjar arbetsgivarna nu i växande grad utnyttja de principer som EG-domstolen fastställde i Laval- och Vikingmålen, principer som öppnar för låglönekonkurrens och social dumpning. En klart oroande utvecklingen för oss som vill slå vakt om den svenska och nordiska modellen med kollektivavtalsreglerade villkor mellan två någorlunda jämbördiga parter på arbetsmarknaden.

Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com
följer sedan tio-talet år utvecklingen på EU-arbetsmarknaden m m

PS. Borde Sverige inte begärt ett författningsmässigt tryggt undantag för vår kollektivavtalsmodell i vårt anslutningsfördrag med EU? Eller senast nu när vi godkände Lissabonfördraget...Men så skedde icke, tyvärr. Nu får man försöka åstadkomma ett motsvarande skydd av vår arbetsmarknadsmodell på annat sätt.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home