Sunday, February 01, 2009

Tänkvärt om livet och i våra olika roller som enskilda individer - och i arbetslivet och samhället i stort

Följande tänkvärdhet gäller nog inte bara i våra egna liv, inom näringslivet utanockså inom politiken - även om somliga kanske tror annat...

“We are not what we think or what we say or what we feel. We are what we do.”
“Too Soon Old, Too Late Smart” by Gordon Livingston MD (2004)

Noterar
Robert Björkenwall

0 Comments:

Post a Comment

<< Home