Tuesday, January 20, 2009

Tydliga besked i Obamas installationstal som USA:s president

USA:s 44:e president, Barack Obama, höll ett på många sätt utmärkt installationstal den 20 januari 2009. Men hela tiden fanns där en lite sammanbiten grundton på temat arbete och uppoffringar.

Jämte detta också det övergripande budskapet om att USA nu måste förändras med världen ("we must change with the world").

Han konstaterade också, med klar adress till de nyliberala, att landet behöver en regering som fungerar:“The question we ask today is not whether our government is too big or too small, but whether it works.”

I talet var han också - utan att gå in på detaljerna - tydlig med att USA nu behöver ett stort ekonomiskt stimulanspaket på motsvarande 6 procent av USA:s BNP (= 825 miljarder dollar) samtidigt som varnade för att den helt oreglerade marknaden.

Eller som Financial Times skriver: "His speech explicitly made the case for his plans for a huge economic recovery package – priced at $825bn – and Mr Obama warned that although the market’s power “to generate wealth and expand freedom is unmatched . . . without a watchful eye, the market can spin out of control”.

Men nu behövs en era av ansvar i stället för ansvarslöshet.

In an allusion to recent US economic conduct and its role in the world he said: “What is required of us now is a new era of responsibility."

Goda besked - liksom hans signaler om dialog och partnerskap med omvärlden - som nu behöver omsättas i praktiken så fort som möjligt.

Obamas tal hade dock som helhet en sammanbiten grundton. Han uppmanade till nationell samling, till uppoffringar, för att lösa de enorma problem han ärvt efter de usla Bush-åren.

Och nog finns där saker som behöve levereras tämligen omgående. Krispaketet på 825 miljarder dollar för att få fart på ekonomin igen. Lagen om Löntagarnas fria val som ligger klar i Senaten, om bättre villkor för facket, måste omedelbart antas. Sjukvårdsförsäkringen måste reformeras och börja gälla alla. Lagstiftning om semester och föräldraledighet bli mera modern och i takt med Europa. De superrika beskattas hårdare efter Bush-årens alla skattegåvor till just den gruppen. Hela pensionssystemet behöver reformeras för att inte kollapsa helt. Lägg sedan till de områden Obama nämnde särskilt: satsningar på eftersatt infrastruktur, på skolor som halkar efter och grön energipolitik;hänger delvis ihop med miljardkrispaketet.

Obama har det kanske starkaste mandatet att också göra det som någon amerikansk president haft på mycket länge. Det är bara att hoppas att han nu också utnyttjar det med kraft och utan större tidsspillan. Och nu gör skillnad - för just det behöver amerikanska folket och världen just nu efter åtta förspillda år med Bush.

The Economist konstaterar rätt träffande att idag associeras amerikansk rättvisa med Guanta­namo Bay och amerikansk kapitalism med Lehman Brothers.

Det är detta Amerika som Obama nu måste förändra

Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home