Thursday, January 15, 2009

Reinfeldt, Hoover, Roosevelt, Wigforss och jobbpolitiken

Observerat om Reinfeldt, Hoover, Wigforss och jobben:

Statsminister Fredrik Reinfeldt(m) påminde om den tövande och passive USA-presidenten Herbert Hoover under 30-talskrisen i vårriksdagens första partiledardebatt den 14 januari.

Reinfeldt är nämligen, likt Hoover men synnerligen olikt efterföljaren F.D Roosevelt och hans New Deal-satsning (1933), ovillig att vidta åtgärder för att dämpa krisen. Reinfeldt verkar sakna tro på att ökade statsutgifter kan ha positiv verkan på ekonomin och egentligen inte kosta så mycket eftersom de bidrar till att hålla uppe sysselsättningen.

I det här sammanhanget finns också skäl att påminna om hur Ernst Wigforss, klassisk socialdemokratisk finansminister, i en valbroschyr 1932 ställde den retoriska frågan: Har vi råd att arbeta? Svaret är detsamma - nu som då. Självklart ska vi ha just det.

Varje arbetslös är inte bara ett mänskligt misslyckande, utan också ett samhällsekonomiskt slöseri av stora mått. Varje enskild arbetslös som får ett jobb är därför en vinst för samhällsekonomin. Den sanningen står sig lika gott också i den svenska och globala krisen 2008-2009.

Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com;http://rbjorkenwall.blogspot.com

PS. En av de få positiva ting som ännu påminner om den passive Hoover är den kraftverksdamm som finns i Coloradofloden, och som jag besökte när jag var i Las Vegas i ökendelstaten Nevada häromåret.

USA:s budgetunderskott för 2009 beräknas till 1,2 miljarder dollar (= 8 % av USA:s BNP) före det stimulanspaket på kanske 800 eller möjligen 1 000 miljarder dollar som Obama står i begrepp att genomföra. Säg att det till slut landar på "något i det häradet" så är det ju ett stimulanspaket på motsvarande kanske 5-6,5 % av USA:s BNP. Det är nog tveksamt om Roosevelts New Deal-paket 1933 var större...

Men även Tysklands paket på motsvarande 500 miljarder kr på två år är också tämligen stort i sammanhanget, relativt sett.

Statsminister Reinfeldt uppträder däremot fortsatt letargiskt och börjar få drag av den inför 30-talskrisen misslyckade Herbert Hoover innan FDR tog över och kom med sitt New Deal-paket mot krisen.

/Robert Björkenwall

0 Comments:

Post a Comment

<< Home