Tuesday, January 13, 2009

Tickande socialbidragsbomb i landets kommuner

Sju av tio socialnämnder klarar inte att hålla sin budget, visar en undersökning som Akademikerförbundet SSR låtit göra.

Det är försämringarna i a-kassan och sjukförsäkringen som slår igenom. Människor tvingas gå till socialen, när ersättningen från a-kassan eller sjukförsäkringen krymper eller försvinner.

Det tickar en socialbidragsbomb i landets kommuner - som dessutom kommer att växa kraftigt i takt med den nu snabbt ökande arbetslösheten.

Den krisen måste nu mötas med mer och bättre politik - såväl förbättrad a-kassa som uppräknade statsbidrag till kommunsektorn som ett par viktiga inslag i ett rejält krispaket.

Men tyvärr är sannolikheten för att så sker inte så stor i närtid.

Robert Bj; robert.bjorken@telia.com;http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home