Thursday, January 08, 2009

Strulet i Försäkringskassan måste få ett slut och nödvändiga resurser skjutas till

(Publicerad i bl a Dagbladet 12/1-09 m fl)

Observerat och värderat:
Strulet med Försäkringskassan måste få ett slut nu och folk måste åter få sina pengar i tid

Nu måste socialförsäkringsminister, ommandoran Cristina Husmark Pehrsson (m) inse allvaret och ta sitt ansvar för Försäkringskassans problem och dess många tillkortakommanden.

Det går inte - som regeringen gjort - att dränera en statlig försäkringsmyndighet på gränsen till sammanbrott utan allvarliga konsekvenser. För ett år sedan drog regeringen och kommandoran Husmark Pehrsson ner anslagen till Försäkringskassan med en halv miljard kronor. Tusen anställda fick lämna sina jobb. Sånt går inte obemärkt förbi.

Samtidigt med detta stod Försäkringskassan därtill också inför en gigantisk omorganisation där 10 000 av de 13 000 anställda bytte arbetsuppgifter. Försäkringskassans IT-system havererade. Dess­utom gav regeringen order om nya och strängare regler om sjukförsäkringen.

Statskontoret varnar i en synnerligen besk rapport om kassans verksamhet för fortsatta problem med utbetalningarna från Försäkringskassan, problem som media nära nog dagligen rapporterar om. Folk som väntar på ersättningar tvingas ta banklån eller låna från släkt och vänner för att överleva.

Den gigantiska omorganisationen och dataproblemen har tärt hårt på Försäkringskassans redan ansträngda ekonomi. Bara dataproblemen har kostat två miljarder per år. För att inte överskrida anslagen som regering och riksdagsmajoritet beviljat F-kassan måste kassan minska sina kostnader med minst 900 miljoner kronor. Det är klart att så stora besparingar kommer att fortsätta fördröja handläggningen av olika försäkringsärenden. Sjuk- och föräldrapenning kommer att fortsätta betalas ut flera veckor eller ännu mer för sent till alla som väntar på sina ersättningar från kassan.

En annan negativ konsekvens blir också en ökad risk för sämre och slafsigare beredning av besluten. Sedan 2002 har de som överklagat Försäkringskassans beslut till länsrätten och vunnit ökat med 21 procent. Försäkringskassan har i allt fler fall visat sig vara för sträng eller kanske haft för bråttom vid hanteringen av olika beslut om sjuk- och föräldrapening samt vid olika beslut om "förtidspensioner" m m.

Uppenbart är att det här inte håller längre. Nu krävs extra resurser för kassan och ändrade direktiv för att rätta till det som gått fel med Försäkringskassan. Kommandoran Husmark Pehrsson får som ansvarigt statsråd ta initiativ till att så sker eller lämna över till någon annan som bättre förstår vad som nu kan och måste göras. Allmänhetens förtroende för Försäkringskassan måste återupprättas - och det snabbt efter det senaste årets totala haveri.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home