Saturday, December 20, 2008

Vår skattenivå är nu för låg för att klara välfärden på en kvalitetsmässigt godtagbar nivå

Observerat

Med 2008 års skattesänkningar hamnar skattenivån i Sverige kring 46 procent av BNP. Det räcker inte för att finansiera välfärdspolitiken på den nivå den har nu, än mindre genomföra några förbättringar. Ska vi möta de krav som sjukvård och äldreomsorg ställer, i former som innebär att den egna inkomsten inte avgör vilken hjälp man kan få, är skattehöjningar från denna nivå ofrånkomliga. Ska vi uthålligt klara att finansiera vår trygghet och välfärd på en nivå som folk vill ha lär en skattekvot på runt 50 procent av BNP vara en mera rimlig nivå.

Robert Björkenwall

0 Comments:

Post a Comment

<< Home