Friday, September 12, 2008

IG för regeringens otillräckliga infrastrukturpaket

(Publicerad i bl a Dagbladet, Sundsvall, den 13 sept. 2008 m fl)

Observerat och värderat:
Icke godkänt för regeringens felprioriterade och otillräckliga infrastrukturpaket

Regeringen slår på stora trumman och satsar PR-mässigt hårt på en positiv lansering av sin kommande infrastruktursatsning för den kommande planeringsperioden. Men ska man vara imponerad? Har satsningarna fått rätt fokus och prioritering? Nä, inte om man vill - och som man bör - väga in också miljö- och klimataspekterna på kommande trafiksatsningar. Då kan det tyvärr inte bli godkänt för alliansregeringen Reinfeldts nya infrapaket.

En satsning på futtiga två miljarder av hela infrapaketet går till järnvägen. Och det är alldeles otillräckligt och rimmar illa med den "gröna" regeringsretoriken. Inte minst statsminister Fredrik Reinfeldt själv verkar har synnerligen svårt att bryta upp och frigöra sig från sitt och regeringens beroende av oljan.
Som bekant har Klimatberedningen tidigare i år pekat ut behovet av en ökad kapacitet i järnvägsnätet som avgörande för att Sverige ska kunna minska utsläppen av växthusgaser. Men Reinfeldt-alliansen har icke lyssnat på och beaktat detta i infrastrukturpaketet.

Enligt Banverket skulle en investeringssatsning på 136 miljarder på tio år - alltså 13,6 miljarder per år i tio år - öka kapaciteten i järnvägstrafiken med 50 procent. Med satsning på Norrbotniabanan, fler dubbelspår och annat angeläget. Miljöminister Andreas Carlgren har för övrigt också själv sagt att en så snabb utbyggnad är nödvändig. Nu har han dock uppenbarligen blivit helt överkörd av statsminister och hans handgångne finansminister Anders E Borg.

Samma sak gäller nu också miljöbilspremien, som - trots att den blivit framgångsrik -regeringen nu skrotar i förtid.

Ett vet vi dock säkert: Klimatkrisen kan inte vänta. Ändå väljer den borgerliga alliansregeringen ständigt att skjuta miljösatsningarna på framtiden.

Och det är illa, mycket illa. Icke godkänt, IG, blir det därför för regeringens nya infrapaket.

Robert Björkenwall; (robert.bjorken@telia.com); http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home