Wednesday, May 14, 2008

Socialdemokraterna måste våga mer

Jag (och många med mig) inte så imponerad av jobbsatsningen så här långt och av jobbtoppmötet. Får en känsla av att s-partiledningen blivit en lite "översmart" taktiks fångar. Dessutom betonas fel aspekter kring småföretagen och dess, trots allt, begränsade viktighet för sysselsättningsutvecklingen i stort. Förstår inte alls hur ni tänker. Särskilt inte heller mot bakgrund av att Institutet för tillväxtpolitiska studier, ITPS, nyligen har konstaterat att antalet nya företag inte alls avgör ett lands tillväxt och framgång.

Det gäller att notera detta faktum och prata lite mindre yvigt om småföretag (ofta soloföretag som många kör ett tag i brist på anställningar eller möjligen parallellt med en hel- eller deltidsanställning). För övrigt är det ju känt t ex hur många skogsarbetare som nu är sina "egna" och tvingats bli kedjade som "amorteringsfångar" till sina skogsmaskiner och bli sina egna, trots att de egentligen inte primär önskat detta. Sitter i klona på de stora bolagen och nödgas köra allt längre pass till nedpressade kontraktspriser och kämpa med sina banklån för svindyra processorer och annat i maskinparksväg.

Men generellt gäller att annat än småföretagen är långt viktigare för vår framtid och tillväxten i jobb, ekonomi och välfärd än antalet nya företag. Precis som ITPS konstaterar.

Men ska man nu ändå prata småföretag - en liten, liten del av jobbpolitiken - så är det fyra saker som jag menar är viktigast.

1)Se till att alla beställare - stora privata företag som offentliga - betalar i tid, dvs inom 30 dagar. Då slipper de små underhuggarna att skicka ut påminnelser med krav på räntelagen-tillägg; en stor administrativ besparing därtill för dem.

2)Se till att införa ett system med mikrolån - ev. via Almia eller någon annan - som ger småföretag ex.vis upp till 100 000 i lån, när storbankerna nu sviker solo- och småföretagen.

3)Se till att efterfrågan i ekonomin - den allmänna aktiviteten - är så god att det finns kunder som kan och har råd att köpa de smås varor, tjänster och produkter. 4) Bekämpa eko- och skattebrott så att det verkligen blir konkurrens på lika villkor.

Allt annat - undantaget möjligen då det där med tryggheten vid sjukdom etc - är mindre viktiga krav för små- och soloföretagare. Varför inte säga dessa fyra ting tydligt!?

Varför kan inte s-partiledningen vara tydliga om sådant väsentligt i stället för att prata om annat, mindre viktigt - och som luktar "triangulerings-noja" ( snodda förslag från motståndarna) och brist på eget självförtroende i frågan!?

(Lobbyorganisationen Företagarna snackar hellre t ex arbetsrätt än sådant väsentligt och som dessutom riskerar att de även utsätter Svenskt näringslivs stora företag för kritik.)

Men som sagt, småföretagens villkor är bara en ytterst liten bit av en seriös jobbpolitik med satsning på bristyrkes- och yrkesutbildning, strategiska forskningsprogram, den allmänna efterfrågan och aktivitetsnivån i ekonomin i stort etc. Jo, jag vet att ni sagt lite om detta senare också. Men ni har också på den punkten "viktat" kommunikationen oproportionellt och "kommit ut" fel.

En mera generell reflektion är dock följande: varför är partiet så passivt? Vågar så lite? Fegar och visar så dåligt självförtroende? Så ängsligt sneglar på vad högeralliansen gör men vågar så lite själv, t ex att tydligt säga att vi faktiskt behöver höja skatter, återinföra förmögenhetsskatten, reformera den idag djupt orättvisa "fastighetsskatten" (statskommunala) fastighetsavgiften och annat som krävs för att slå vakt om välfärden. Och när presenterar partiet en bostadspolitik värd namnet? Nu har ju bostaden blivit en handelsvara och de unga har inte råd och möjlighet att flytta hemifrån utan tvingas bli "mambos" allt högre upp i åldrarna!

S-partiet vågar eller vill uppenbarligen inte tydligt säga att förmögenhetsskatten och statliga fastighetsskatten ska återinföras. Detta trots att det mesta pekar på att detta i någon form faktiskt kommer att ske. Politikens mästerskap är inte att bli vald, utan att också bli återvald. "Lura" väljarna - som Reinfeldt gjorde i valrörelsen 2006 - en gång kan många klara av men sedan brukar det vara kört.

Så varför våga så lite? Varför inte vara lite djärvare och frimodigare? Och visa respekt för väljarnas förmåga att ta till sig klara och tydliga besked...
/Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home