Wednesday, May 07, 2008

Bonniers lobbade för att strypa presstödet

Så har till slut det blivit bekräftat. Det var Bonniers - ägaren till DN, Sydsvenskan m fl - som agerade i det tysta med brev till EU-kommissionen och kritiserade det svenska presstödet. Deras chefslobbyist, infodirektör Månsson hos Bonniers, var den som höll i trådarna bakom den här aktiviteten.

Det hemliga brevet avslöjas i Bonniers eget remissvar på regeringens förslag till ny utformning av stödet. Något som innebär att det så kallade storstadsstödet kommer att försvinna genom en gradvis nedtrappning under fem år.

Förändringen kommer att drabba Svenska Dagbladet och Skånska Dagbladet som konkurrerar med Dagens Nyheter respektive Sydsvenska Dagbladet., SDS

Något som alltså kommer att gynna DN och SDS och ägarfamiljen bakom dessa stora tidningsdrakar, alltså Bonnier-familjen. Sveriges mäktigaste mediekoncern kommer efter den förändringen av storstadsstödet att bli ännu mäktigare. Redan nu är man uppenbarligen mäktigare än Sveriges regering i presspolitiken. Regeringen Reinfeldt har ju gjort som Bonniers velat, dvs försämrat presstödet så att Skånska Dagbladet sannolikt är nedlagd om fem år och eventuellt också DN-konkurrenten Svenska Dagbladet. Sedan är monopolet säkrat för DN i Storstockholm och för "Sydis" i Malmö och stora delar av övriga Skåne.

Tisdagen den 6 maj bekräftade Margot Wallström på EU-kommissionens kontor i Sthlm att regeringen lade sig platt på marken om presstödet. Det redan innan någon officiellt uppfattning från kommissionen var formulerad. Man lät Bonniers vilja ske...och skyllde sedan utåt på EU-kommissionen

Ack så bekvämt för en regering där tongivande moderater och folkpartister som ville undvika en offentlig debatt.

/Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home