Friday, May 16, 2008

Öka trycket på alliansregeringen om arbetsrätten

Observerat och värderat:
Öka trycket på alliansregeringen om en starkare arbetsätt för att värna kollektivavtalen

Statsminister Reinfeldt i Sverige avvisar bestämt oppositionsledaren Mona Sahlins och socialdemokraternas krav på att ta upp svenska krav på skärpt rätt till fackliga stridsåtgärder på EU-toppmötet i juni .
Det visar att Reinfeldt-alliansens tal om att hävda den svenska modellen med kollektivavtal och jämbördiga parter på arbetsmarknaden bara är ett spel för galleriet.

Efter den så kallade Laval-domen (lettiska skolbygget i Vaxholm) i EG-domstolen i december 2007 - och Rüffert-domen i EG-domstolne i mars 2008 - är dörren för lönedumpning nu öppnad på glänt.

Därför borde nog Mona Sahlin och socialdemokraterna nu sätta mer tyngd bakom kravet på ändringar i svensk arbetsrätt (utstationeringslagen och lex Britannia) samt även att Sverige arbetar hårdare för att få till stånd ett starkare utstationeringsdirektiv på EU-planet.

Det kan ske genom att säga att socialdemokraterna säger nej till ratificeringen i Sverigers riksdag i november månad av det nya EU-fördraget innan regeringen först har grejat att det finns en starkare svensk lagstiftning så att fackliga organisationer har rätt att vidta stridsåtgärder för att kunna hävda kollektivavtalet och slå vakt om den svenska arbetsmarknadsmodellen.

Om sedan också LO i kommande huvudavtalsförhandlingar med Svenskt näringsliv dessutom förbehåller sig rätten att vägra skriva under ett eventuellt nytt huvudavtal innan en sådan bättre arbetslagstiftning ( utstationeringslag och lex Britannia) först finns på plats så ökar trycket på den borgerliga alliansregeringen ännu mer att snabbt leverera en sådan starkare lagstiftning till den svenska modellens fromma.

Robert Björkenwall;(robert.bjorken@telia.com);http://rbjorkenwall.blogspot.com/

PS. Det finanspolitiska rådet, som leds av den tämligen ultraliberale ekonomiprofessorn Lars Calmfors, presenterade torsdagen den 15 maj sitt första omdöme om finansminister Anders Borgs fögderi. Trots att Calmfors står nära Borg i dennes syn på den ekonomiska politiken kan man inte uppfatta saken annorlunda än att finansministern bara får betyget knappt Godkänt.

Direkt underkänt blir det när det gäller att höja avgifterna till a-kassan som kallas "ett misslyckande som helt i onödan minskat anslutningen till a-kassan".

Ökningen hittills av antalet sysselsatta orsakas inte av jobbskatteavdraget. Finanspolitiska rådets skriver: "De senaste två årens sysselsättningsuppgång beror dock i huvudsak på en positiv konjunkturutveckling".

Sysselsättningsökningen startade i mitten på 2005 för att eskalera 2006-07 i en extrem högkonjunktur. Det är dessutom utomordentligt tveksamt om sänkningen av a-kasseersättningarna har betytt något alls för att öka jobben.

Inte heller regeringens hårt kritiserade förslag till rehabkedja och nya sjukskrivningsregler får något beröm av det finanspolitiska rådet.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home