Monday, February 04, 2008

Thomas Östros om ekonomin och skatterna

Observerat:

Lite mager kost för den som vill bära Gunnar Strängs hängslen och livrem när socialdemokraterna återkommer till regeringsmakten

Första helgen i februari månad blev den nyvalde ekonomiska talespersoner för socialdemokraterna, Thomas Östros (f d Waaranperä med rötter i Gällivare i Norrbotten), intervjuad i radions lördagsintervju om bl a sin syn på skatter och ekonomi. Det här är några axplock ur den intervjun.

- Jag tycker att man ska ha en förmögenhetsskatt som är modern, sade socialdemokraternas nya ekonomisk-politiska talesperson Thomas Östros i radios lördagsintervju den 2 februari. Men han tillade att den tidigare förmögenhetsskatten inte fungerade bra.

Thomas Östros konstaterade också att även fastighetsskatten bör göras om så att de med dyra fastigheter får betala mer än i dag.

- Vi kommer att titta på fastighetsskatten och förmögenhetskatten för att se till att de med högst inkomster är med och bidrar, sade han.

Thomas Östros sade även att hela jobbskatteavdraget som alliansregeringen infört inte bör tas bort. Precis som också tidigare sagts från ledande socialdemokratiskt håll.

- Vi vill inte ha högre skatter än nödvändigt för låg- och medelinkomsttagare, förklarade han och konstaterade att verkligheten förändras och att socialdemokraterna inte kan förhålla sig till hur det såg ut före valet 2006.

I radiointevjun efterlyste Thomas Östros också en "bred skattereform" eftersom regeringen har infört så många olika undantag och specialregler att skattesystemet "kommer att påminna om en schweizerost" i slutet av mandatperioden.

Överskottsmålet och utgiftstaket är bra för en trygg utveckling och Thomas Östros ville inte fastställa någon särskild siffra på statsskuldens andel av BNP där överskottsmålet kan avvecklas.

- Överskottsmål och utgiftstak är goda verktyg för en finansminister att se till vi har en trygg utveckling, sade han och tillade att ekonomin kan gå mot sämre tider, vilket gör det bra att ha "ordentliga reserver". Dessutom medför en åldrande befolkning ökade kostnader i framtiden.

Thomas Östros berörde också energipolitiken och sade sig inte vilja att det byggs fler kärnkraftsreaktorer. Däremot vill han att de befintliga bör köras så långe som möjligt samtidigt som det sker satsningar på förnyelsebar energi. Han sade även att det vore "väldigt bra för energipolitiken med blocköverskridande överenskommelser".

Se där ett litet axplock om vad vi har att vänta från socialdemokraternas sida när det blir dags att på allvar börja formulera en ekonomisk politik inför s-partikongressen år 2009 och valet hösten 2010.

Men särskilt tydliga och för framtiden riktgivande var inte dessa ekonomiskpolitiska signaler från Östros sida. Detta med tanke på hur omfattande den omfördelande skattepolitik som den borgerliga alliansen hittills genomfört - till de välmående och de besuttnas förmån. Orättvisan sticker i ögonen och ilskan växer bland medborgarna.

Trots hård kritik mot förändringarna går det ändå inte annat än att förundras över hur försiktigt socialdemokraterna fortfarande går fram t ex när det gäller accepterandet i stort av jobbavdraget och när det gäller att godta att olika inkomstslag ska beskattas olika. Bara pensionärerna lyftes upp som en grupp som skulle få en smärre kompensation och att vi ska ha någon form av reformerad förmögenhetsskatt.

"Det är en väldigt stor ekonomisk utgift", svarade Östros på ekojournalisten Tomas Rambergs frågan om att också sänka de sjukas och arbetslösas skatter.

Visst, det finns inga gratisluncher. Men när blev det fel för en socialdemokratisk finanstalesperson att vilja skapa lite mer rättvisa mellan olika grupper i ett sönderslaget skattesystem. Bergsprängarsonen Thomas Östros borde våga lite mer och vara lite djärvare än att enbart vilja ta över ett fördelningspolitiskt havererat skattesystem och bara göra lite mindre justeringar i kanten som den sannolika, tillträdande finansministern till hösten 2010.

Det han nu levererade i radios lördagsintervju som färsk finanspolitisk talesperson om skatter och annat var inte mycket till "sprängsalva" för en bergsprängarson som "lissat" i nationalekonomi. Bättre än så här borde han kunna - om han vill bära Gunnar Strängs byshängslen och livrem.

Men står sig nulägets rekordstora opinionsövertag också fram mot sommaren och hösten 2008 är nog utsikterna tämligen stora för att socialdemokraterna återkommer till regeringsmakten - och att finansministern då rimligen heter Thomas Östros, bergsprängarsonen från Gällivare i Norrbotten.

Robert Björkenwall;(robert.bjorken@telia.com);http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home