Thursday, January 31, 2008

Jobben, regeringströtthet och högervind bland tjänstemännen avgjorde valet 2006

Observerat:

Jobbfrågan och tjänstemännen röstade fram de nya moderaterna till makten i Sverige i valet 2006

Nu har vi fått forskarsvaret och pålitliga hårda statistiska fakta på att det var tjänstemannaväljarna som rösta fram Fredrik Reinfeldt och hans borgerliga alliansbygge till makten i Sverige i valet i september 2006.Visserligen presenterade sig moderaterna själva som "det nya arbetarpartiet" inför valet 2006. Men den långa sifferserien i valundersökningen som Statistiska centralbyrån, SCB, offentliggjorde den 31 januari 2008 visar svart på vitt att "de nya moderaternas" inbrytning bland LO-förbundsanslutna arbetare - 13 procent av moderatväljarna - och bland arbetare (också 13 proc. av m-rösterna) i valet 2006 ingalunda är något historiskt rekord.

Tvärtom var det bland gruppen tjänstemän och inte bland arbetare, som moderaterna gick fram tydligast i 2006 års riksdagsval. Andelen röster på moderaterna varierar från 26 procent bland lägre tjänstemän till hela 39 procent bland högre tjänstemän. Bland arbetare var andelen 13 procent, vilket är en lika hög andel som vid 1991 års riksdagsval som förde m-ledaren Carl Bildt till statsministerposten. Av sifferserierna nu framgår också att det valvinden för de segrande moderaterna blåste blåste svagare bland lågutbildade än bland högutbildade, och svagare bland LO-anslutna arbetare än bland tjänstemän inom TCO- och SACO-förbunden.

Bland de arbetslösa hade moderaterna klart mindre framgångar (+2 procentenheter jämfört med 2002 års riksdagsval) än bland förvärvsarbetande (+13 procentenheter). Bland personer som varit sjukskrivna mer än en månad det senaste året blåste också moderaternas valvind något svagare (+8 procentenheter) än bland personer som aldrig varit sjukskrivna (+14 procentenheter).

Allt det här framgår av statsveterna Henrik Oscarsson och Sören Holmberg, verksamma inom Valforskningsprogrammet vid Göteborgs universitet, nu presenterat i i Statistiska centralbyråns publikation "Allmänna valen 2006. Del 4. Specialundersökningar". dag en första analys av väljarbeteende i samband med 2006 års riksdagsval.

Högervinden och jobben hjälpte alliansen att vinna
Av den här väljarbeteendeundersökningen framgår också att - precis som i tidigare val - är vänster-högerideologi och åsikter i vänster-högerfrågor fortfarande de mest betydelsefulla förklaringarna till partival och partibyten. Högervinden är därför en huvudförklaring till Reinfeldet-alliansens valseger hösten 2006. Aldrig tidigare har en så stor andel av de svenska väljarna - 46 procent - placerat sig själva till höger längs vänster-högerdimensionen som var fallet i 2006 års svenska riksdagsval.

De väljare som bytte parti över blockgränsen - blockbytarna - i valet 2006 jämfört med valet år 2002 är särskilt intressanta. Där går det att finna förklaringar till regeringsskiftet. De fem sakfrågor som upplevdes som viktigare bland de som bytte från s-blocket (s+v+mp) till b-blocket (m+kd+c+fp) än bland de som stannade kvar i s-blocket var ekonomi, skatter, utbildning, familjepolitik och sysselsättning. Bland de som bytte från socialdemokraterna till moderaterna var jobben (sysselsättning) viktigast, följt av skatterna och ekonomin. Eller med andra ord: alliansen och "de nya moderaterna" lyckades "ta över" den tidigare s-paradfrågan och göra jobben till en vinnarfråga för alliansen. Precis som även socialdemokraternas egen valanalys tidigare konstaterat.

Regeringströtthet bidrog också till att fälla socialdemokraterna
Bland de väljare som lämnade socialdemokraterna för att i stället rösta på något av de borgerliga allianspartiena (oftast moderaterna) är allmän regeringströtthet med s-regeringen Göran Person en lika vanligt förekommande förklaring som ideologi eller konkreta sakfrågor. (Båda dessa orsaker nämns av 35 procent av de tillfrågade i SCB:s färska valundersökning.) Partibytesmotiveringar med direkta hänvisningar till Göran Perssons person samlar 15 procent.Göran Persson var med andra ord mera av ett sänke än en tillgång för socialdemokraterna i valet 2006. Om än i något mindre grad än man hävdade direkt efter valförlusten.

Eller för att sammanfatta den här omfattande undersökningen av väljarbeteendet i svenska riksdagsvalet 2006, så var det jobben, trötthet med s-regeringen och tjänstemannaväljarnas byte av partival som sammantaget fällde avgörande och kom att föra m-ledaren Fredrik Reinfeldt och hans borgerliga alliansbygge till makten i Sverige efter tre perioder av socialdemokratiskt styre.

För socialdemokrater som vill vinna tillbaka regeringsmakten 2010 finns här många nytta lärdomar att dra inför kommande s-kongress 2009 och valrörelsen 2010.


Robert Björkenwall (070-578 61 95); (robert.bjorken@telia.com); http://rbjorkenwall.blogspot.com/

PS. vad bra att Uppdrag granskning igår tog upp bankernas ohemula vinster och fiffel på vanligt folks fonder, PPM-besparingar och annat. Snacka om att vi skulle behöva en tuffare lagstiftning här - och en rejäl konsumentmakt. Tråkigt dock att vi "sålde ut" vanligt folks premiepensioner, PPM, till det här roffargänget i bankerna som inte gör rätt för sina avgifter. Det hade varit bättre om AP-fonderna fått hand om PPM-pengarna.

/Robert

0 Comments:

Post a Comment

<< Home