Friday, January 25, 2008

Nuder, Sahlin och s-partiets vägval

Observerat och värderat:
Om personskiftena i det socialdemokratiska partiet i Sverige

Ryktena om en kommande personförflyttning har cirkulerat länge i det socialdemokratiska partiet i Sverige, det just nu så överlägset ledande i alla opinionsmätningar. Men den nu avpolleterade ekonomiske s-talespersoner Pär Nuder ska ju bl a ha tackat nej till att i stället bli utrikespolitisk s-talesperson. Till slut blev det hela ohållbart och måste komma till ett mera brutalt avslut.

Formerna för avgången skadar dock förtroendet för partiledaren Mona Sahlins förmåga att leda socialdemokraterna och därmed landet. Även om det väl är så att "skuggfinansminister" Nuder själv försatt sig i en situation där han varit helt oemottaglig för alla former av samtal och andra erbjudanden. Inklusive erbjudandet om rollen som s-utrikestalesman med chans att gå in som excellens och utrikesminister efter en (s)-valvinst i valet 2010 - så då återstod väl bara en grövre kaliber med desavuering som följd.

Skälen för omgrupperingen är dock uppenbara. Därför var det i det avseendet inget märkligt att Pär Nuder nu får gå som socialdemokraternas ekonomiske talesman. Han har aldrig nått den folkliga popularitet som en framgångsrik politiker behöver. Han är också den i s-ledningen som mest är sammankopplad med valförloraren Göran Persson. Lägg till detta så att Pär Nuder har varit överraskande frånvarande i den politiska debatten sedan den inte helt överraskande valförlusten i september 2006.

Pär Nuder sägs samtidigt själv ha varit missnöjd med att Mona Sahlin inte leder partiet tillräckligt kraftfullt. Mona Sahlin är missnöjd med att Pär Nuder inte visar tillräckligt engagemang i rollen som skuggfinansminister.

Så har snacket gått länge och när två personer som ska utgöra ett team är missnöjda med varandra så måste till slut den ena stiga åt sidan.

Det blev Pär Nuder, naturligtvis. Och det var i grunden väntat - om också formerna för hur det hela sköttes på lämnar en del övrigt att önska.

Men att döma av stämningsläget bland s-sympatisörer nu är det inte heller en politisk linje av Nuder-Perssons snitt precis det som s-sympatisörerna nu mest önskar, utan snarare en politik som ligger mer till vänster i ekonomiska, arbetsmarknadspolitiska, sociala och skattemässiga frågor.

Det väntade valet av den nuvarande näringspolitiske talespersonen Tomas Östros som ny ekonomisk talesman för socialdemokraterna är i det avseendet sannolikt i mångas ögon inte något som direkt antyder en ny och lite radikalare politisk linje än den som Nuder stått för. Men osvuret här är väl bäst att tillägga. Däremot kan nog Östros förväntas vara mera följsam och gå bättre ihop med partiledaren Sahlin än vad Nuder uppenbarligen har gjort eller velat göra.

Och målar då partiledare Sahlin i kommande linjetal och annat lite senare i år upp en tydligare "uppbrott från Göran Persson-linjen" i ett antal olika sakfrågor och vad gäller den socialdemokratiska berättelsen om hur man vill förändra Sverige efter alliansparentesens fyra år, så lär nog Östros följsamt hänga på och göra vad han kan för att förstärka densamma. Och det just nu så opinionsmässigt dominerande socialdemokratiska partiet lär då sannolikt också bli lite mera nöjd och glad. Än som fallet är i detta nu.

/Robert Björkenwall;(robert.bjorken@telia.com);http://rbjorkenwall.blogspot.com/


PS. Läste i f d LO-ekonomen och tidigare vice riksbankschefen Villy Bergströms intressanta och välskrivna bok om LO-ekonomerna förr och nu - och fick bland mycket annat bekräftat att den tidigare "rabulisten" och docenten i ekonomi i grunden numera är en synnerligen pragmatisk "Feldt-socialdemokrat" (ideologiskt sett). Alltså en socialdemokrat av ungefär Pär Nuders något höger om mittenlinje inom svensk socialdemokrati.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home