Monday, February 11, 2008

Tam Agendadebatt mellan Östros och finansminister Borg

På det hela taget var det en lågmält debatt som sällan hettade till men däremot var tämligen "akademiskt saklig" mellan socialdemokraternas Thomas Östros och finansminister Anders E Borg (m) i SVT:s Agenda söndagen den 10 februari om den ekonomiska politiken: En nyhet för en del var nog att Thomas Östros sade att socialdemokraterna inte vill ta ut mer i fastighetskatt än de borgerliga men däremot att göra den mera rättvis.

- Vi har inget intresse av att ta ut mer i fastighetsskatt än vad regeringen gör nu, sade Thomas Östros.

Om Thomas Östros vore finansminister nu skulle han satsa på utbildning:
- Kunskap och skola är det centrala uppdraget, sade Östros.

Men även moderaten Anders E Borg lyfte fram utbildningen men pratade mest om jobben: " Arbete, arbetslinjen, men också möjligheten till valfrihet, lyfte han fram som några av regeringens viktigaste områden.

Anders Borg sade att regeringens jobbpolitik varit mycket framgångsrik och fortsätter att vara så.

- Vi har en stark arbetsmarknad och det kommer 80 000 nya jobb nästa år.

Men Thomas Östros ansåg att arbetsmarknaden är på tillbakagång.

- Nu avtar det mycket kraftigt. Nästa år säger prognoserna att det kommer att bli en mycket blygsam jobbtillväxt.

Vid ett av de tillfällen - och de var få - då debatten hettade till var när Thomas Östros angrep den borgerliga regeringens försämringar av a-kassan och sjukförsäkringen.
- Detta är en regering utan gehör. Här säger hela samhället att det är helt orimligt.

Anders Borg hugg tillbaka och sade:
- Socialdemokraterna är ett bidragsparti. Men i sin helhet var det en lågmält debatt som sällan hettade till men däremot var tämligen "akademiskt saklig". Östros var, enligt min mening, alldeles för försiktig och föll dessutom i alliansens språkbruk om "utanförskap" när man borde säga att folk blivit utsorterade eller nåt annat liknande i stället.

Borde varit tydligare när det gäller Borg-alliansens högerpolitik. Borde t ex vågat klämma till med att med oss åter i makten så tar vi bort alliansens kraftiga fördyringar av a-kassan som gjort att 400 000 nu tvingas lämna dem.

Vidare borde Östros redan nu i Agenda ha sagt att vi kommer också att vi kommer att jämställda fackliga organisationer och arbetsgivareorganisationer och återinföra skattavdraget för fack- och a-kasseavgiften.

Han kunde också ha attackerat Borg på de huvudlösa utförsäljningarna och "jobbförstörningen" - med TeliaSonera som exempel - när man ska tillfredsställa en allt mera kortsiktig kvartalskapitalsm.

Men finansminister Anders E Borg var - inför den sämre konjunktur och jobbutveckling som nu kommer - påtaligt mer nertonad och mindre kaxig om jobben nu än han tidigare varit. Men också mot den bakgrunden borde Östros lite vassare ha kunnat påpeka hur fel det var från finansminister Borgs och alliansregeringens sida att man skurit (kalhuggit) så hårt i komvux och den yrkesintriktade arbetsmarknadsutbildningen när vi är på väg mot en lågkonjunktur.

/Robert Björkenwall;(robert.bjorken@telia.com);http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home