Monday, June 10, 2013

Omfattande fusk i åkeribranschen - brott om EU:s cabotageregler och oschysst konkurrens

Om det stora fusket vid anlitandet av utländska vägtransportare i Sverige: Så är det då åter bekräftat att det förekommer ett omfattande fusk med regelverket bland utländska transportare som i Sverige kör runt med gods och bryter mot gällande regelverk på EU-nivån. Sorligt nog så nyttjas dessa transportare även av välkända företag i Sverige. I en färsk studie gjord vid Lunds Tekniska Högskola, med aktivt bidrag från många inhemska transportarbetare, visar på ett omfattande fusk med EUs regelverk för s k cabotagetrafik, dvs rätten att under en veckas tid uppta laster när man ändå åkt in i Sverige med gods från utlandet. Slutsatsen är att det förekommer ett utbrett fusk där lågavlönade förare kör inrikestrafik med utländska lastbilar, helt i strid mot såväl svenska som internationella EU-regler. Det här har – för den som velat “läsa på” - varit välkänt inom branschen och det är bra att få detta eländesgeschäft bekräftat på denna seriösa LTH-nivå. Nu finns tillräckliga med bevis för att göra något åt saken. Det handlar inte bara om skamligt låga löner och vidriga arbetsvillkor, det rör också trafiksäkerheten. Den olagliga trafiken med utländska förare och fordon står därtill utanför all reguljär kontroll av t ex däck och bromsar. Bötesbeloppen för olaglig cabotagetrafik är tyvärr så löjligt låga att de bara marginellt förtar den enorma konkurrensfördel dessa "företag" har skaffat sig jämfört med seriösa, svenska och utländska åkerier. Nu måste konkreta politiska beslut tas av regering och riksdag för att stoppa denna illojala och olagliga konkurrens. Frågan måste naturligtvis drivas både nationellt och på EU-nivå. Dessutom måste en övervakning värd namnet sättas in så att det blir en rejäl risk att bedriva denna form av brottslighet. Men det räcker inte. Man måste också ställa sig frågan vem och vilka som ytterst är ansvariga och medskapare till en marknad för detta genom att systematiskt anlita åkerier och speditörer som helt uppenbart varken kan eller vill följa avtal och lagar med de priser som tillämpas. Var det inte näringslivet – Svenskt näringsliv med dess branschorganisationer - som ivrigt verkade för Sveriges medlemskap i EU med argument om schyssta och likvärdiga konkurrensvillkor? Var finns dessa röster nu? Nu har industrin, svensk handel och andra ett ordentligt underlag i den här LTU-studien att bidra till städa undan de oseriösa och att upphandla transporttjänster så att seriösa åkerier får bättre konkurrensvillkor och får en fair chans att konkurrera på lika villkor. Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com (Publicerad i bl a Arbetarbladet 10/6, Gotlands tidningar 12/6 m fl)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home