Monday, February 18, 2013

S-kongressen och regeringsfrågan i fokus

Om S-kongressen i Göteborg i april månad: I olika opinionsmätningar har Socialdemokraterna legat vid fortsatt låga förtroendetal och ger ett allt klarare intryck av att ha “parkerat” vid “glastaket” runt 31-32 procent i stöd. Oförtjänst? Knappast med tanke på att S under mer än ett halvår varit för passiv. ängslig och tövande i sin politiska profil – och då lyfter det bara inte. Skulle även s-partikongressen 3-5 april i sina beslut uppvisa för lite offensivlusta och frimodighet lär S – för valspurter vinner S inte, och har så ej gjort på länge! – inte bli nämnvärt om ens något större än så heller i valet 2014. Och det är svagt agerat av ett S-parti i opposition i ett läge när massarbetslösheten biter sig fast vid över 8 procent, långtidsarbetslösheten har tredubblats, ungdomsarbetslösheten är bland de högst i Europa, akut- och förlossningsvården krisar och skolan uppvisar allt sämre resultat. Inte så förvånande du att stora - orealistiskt stora? - förväntningar riktas nu mot s-kongressen i Göteborg. Partiets medlemmar och sympatisörer förväntar sig en med självförtroende laddad och resultatinriktad politik med sikte på valet 2014. Om inte, är risken stor att luften går ur många som redan nu vittnar om vänners uppgivenhet inför en politisk situation med en skriande stor brist på tillräckligt tydliga alternativ. Den viktigaste frågan är att steg för steg visa på en väg bort från massarbetslöshetens Sverige. Sju års misslyckad politik med jobbskatteavdrag (delvis som en metod att dölja löntagarnas allt mindre andel av det samlade produktionsresultatet) har nått vägs ände. En bred politik för nysatsningar, mer och bättre utbildning, en aktivare arbetsmarknadspolitik, utbyggnad av järnvägen och annan infrastruktur, ökat bostadsbyggande (fler hyresrätter) och renoveringar av miljonprogrammets bostäder, ökad efterfrågan i den inhemska ekonomin och skatt efter bärkraft är vad som nu krävs de närmaste åren. Krafttag krävs nu för att minska de ökade klyftorna i samhället. Skatt efter bärkraft måste åter vara riktmärket, A-kasseersättningen höjas och dess avgifter sänkas och det generella välfärdssystemets kvalitet i försäkringsskydd och tjänster säkras. Pensionärer ska inte betala flera tusenlappar mer i skatt vid samma inkomstnivå som förvärvsarbetande. Sjukvården och äldreomsorgen måste ges det resurstillskott som krävs för att värna en god kvalitet. Felslagna privatiseringar som med skattemedel oförtjänt berikat ett fåtal och vinsterna slussats vidare till skatteparadis kräver motåtgärder som ger avtryck i verkligheten. Och major Björklunds kommandoskola - får icke godkänt i kvalitetsmätningar - måste reformeras rejält. Regionpolitiken som enligt tidigare industriministern Thage G Peterson avvecklats måste återerövras. Och fler bostäder, särskilt hyresrätter, måste byggas och kollektivtrafiken rustas upp i Stockholm. Våld, näthat och främlingsfientlighet skrämmer. Arbete, utbildning och en aktivare fritids- och kulturpolitik krävs som motverkande medel. Ungdomen måste få utbildning, jobb och få tillbaka sin framtidstro. Sverige måste återigen bli mera synlig som internationell aktör. Vapenexport till diktaturer måste förbjudas, tanken på gemensam säkerhet återställas, uttåg ske ur Afghanistan, det nya misslyckade försvaret med enbart kontraktsanställningar reformeras rejält och Rysslandspolitiken mera bygga på civilsamhällets samarbete än på nygammalt vapenskrammel. Klimatpolitiken måste vässas och bli åtskilligt bättre. SDs opinionsframgångar är en direkt spegling av att regeringspolitiken misslyckats med ökade klyftor, arbetslöshet och utanförskap. Svenskarna måste återfå tron på politiken och att denna kan göra skillnad. Marknaden kan inte överta demokratins roll som många i nyliberalismens spår har förletts att tro. Socialdemokratin har nu saken i egna händer. En bra och frimodig kongress med tydliga besked till svenska folket kan ge landet det regeringsskifte vi så väl behöver hösten 2014. Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com (I något förkortad version publicerad i Arbetarbladet och Folkbladet Västerbotten 20 februari 2013, Skånska dagbladet 20/2, Länstidningen i Östersund 22/2, Norran 28/2,Gotlands tidningar 28/2,Dagbladet i Sundsvall 28/2, Dala-Demokraten 2/3, NSD 22/3 och Piteå-tidningen 20 mars 2013)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home