Thursday, March 14, 2013

Nu vill även S pröva tanken att införa en tobinskatt

Om hur nu även S vill pröva tanken att införa en tobinskatt på finanssektorn: Socialdemokraternas inte sällan väl ängsliga ekonomisk-politiska talesperson Magdalena Andersson öppnar nu för att Sverige tillsammans med andra länder i EU kan införa en skatt på finansiella transaktioner – en så kallad Tobinskatt. Enkelt uttryckt är Tobinskatten – ursprungligen lanserad av nobelpristagaren i ekonomi James Tobin år 1972 - en skatt på internationella finansiella transaktioner. Genom att ta ut en i sammanhang rätt blygsam skatt på sådana transaktioner är tanken att man ska begränsa kortsiktiga spekulation och därmed stabilisera valutavärdet I EU är redan elva medlemsländer – däribland Tyskland och Frankrike – som tillsammans utgör två tredjedelar av EU:s bruttonationalprodukt på god väg att införa en tobinskatt. Det liggande förslaget innebär att en skatt på 1 promille på handel med aktier och obligationer, samt 0,1 promille transaktioner med derivat. Det kan låta som små summor. Men skatten väntas ge minst 30 miljarder till 35 miljarder euro, ungefär 260-305 miljarder kronor per år. Eftersom skatten förväntas ha en begränsande effekt på kortsiktiga transaktioner kan man rimligen inte räkna med att dessa summor håller sig på samma nivå över tid. Om tobinskatten har den effekt man förutsätter kommer givetvis summan minska över tid. Det är därför knappast en hållbar skatt för att finansiera löpande utgifter. Men det vore förmodligen en god idé att använda pengarna för att göra investeringar i hållbar energi och infrastruktur som kan skapa mervärde i den reella ekonomin. Det är bra att de svenska socialdemokraterna i Sverige öppnar dörren för att tillsammans med andra länder hitta vägar för att begränsa den finansiella kapitalet. Särskilt som även ledande svenska ekonomer som professor Lars Calmfors och andra länge medgett att vår finanssektor länge varit ett skattefrälse och borde beskattas lite hårdare än som nu är fallet. Därutöver – vilket nu sker med allt större framgång – behövs förstärkta, samordnande insatser för att till beskattning dra in de enorma belopp (för svensk del minst 133 miljarder kr) som årligen flyktar till 40-talet olika skatteparadis runt om i världen. Och där inte minst just så kallade riskkapitalägda, privata välfärdstjänstkoncerner (som har sina intäkter från säkra skattemedel!) också är en inte obetydlig aktör i detta flyktande till olika skatteparadis. Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com (Publicerad i bl a Arbetarbladet 14 mars, Arbetarbladet i Helsingfors 14/3, Gotlands tidningar 20 mars, Piteå-tidningen 30 mars 2013 m fl)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home