Friday, January 13, 2012

Fortsatt mest rut och rot i lyxregioner med mycket god hushållsekonomi

Observerat om mest avdrag för rut och rot till lyxregionerna i Sverige:

Om socialdemokraterna nu har så svårt att på allvar göra upp med det sysselsättningsmässigt och samhällsekonomiskt rätt misslyckade projektet (Maud Olofssons skötebarn) som går under beteckningen Rut-avdrag så borde man kunna hämta stöd i färsk Skatteverket-statistik. Rot och rutavdrag är vanligast i Danderyd, Lidingö och Täby. I Danderyd har var femte kommuninvånare sökt rot-avdrag och 13 procent rutavdrag. I Dorotea i Västerbottens inland har endast 8 personer sökt rut-avdrag eller 0,2 procent.

Det visar färska siffror från Skatteverket (se tabellen nedan).
Totalt betalades 15,3 miljarder kronor ut för skattereduktion för olika reparations- och underhållsarbeten.

Klart störst var andelen rotavdrag – byggunderhåll, konjunkturpolitiskt rimlig åtgärd men inte som permanent löpande skattestöd - som var på 13,6 miljarder kronor, medan rutavdragen under år 2011 var på 1,8 miljarder kronor.

- Både rot- och rutavdragen har ökat jämfört med 2010 och rutarbete står för den största ökningen. Sedan juli 2009 har drygt två miljoner svenskar utnyttjat skattereduktionen, säger Pia Blank Thörnroos, rättslig expert på Skatteverket.

Om det här siffermaterialet ställs samman i relation till antalet kommuninvånare i respektive kommun så visar det sig – föga överraskande - att flest personer som använder avdragen befinner sig i välmående Danderyd följt av Fredrik Reinfeldts hemkommun Täby och därefter Lidingö. Men även i Lomma och Vellinge har många sökt rot-avdrag.

När det gäller rutavdragen (städavdraget) återfinns även Nacka och Vaxholms kommuner tillsammans med Danderyd, Täby och Lidingö bland fem i topp.

Detaljgranskar man sedan t ex toppande Danderyd så visar det sig att var femte danderydsbo sökte rotavdrag under 2011. Eller annorlunda uttryckt 6 153 av kommunens totalt 31 418 invånare.

Minst benägna att söka den här typen av skatteavdrag är flertalet norrlandskommuner. I botten återfinns kommunerna Dorotea, Gällivare och Arjeplog där mindre än en procent av kommuninvånarna sökte rutavdrag för städhjälp etc år 2011.

När det gäller rotavdrag ligger Kiruna, Södertälje och Haparanda i botten, där cirka 5 procent av kommuninvånarna där sökt avdraget för byggreparationer.

Om man tar det totala avdragen för rot och rut i Danderyd, cirka 139 miljoner kronor, och delar summan med antalet kommuninvånare där så motsvarar det för varje danderydsbo ett avdrag för rot på 4 448 kronor per person och för rut 1 182 kronor per person.

Av de 20 kommuner med störst andel avdrag (rut och rot) styrs merparten av Moderater, Kristdemokrater, Folkpartister och Centerpartister i olika konstellationer.

Många norrländska kommuner har mycket låg andel rutavdrag (och delvis också så för byggavdraget rot). Kommuner som oftast är starka fästen för Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.

Budgetmotionen hösten 2011 föreslog Socialdemokraterna en halvering av avdraget från dagens 50 000 kronor till halva beloppet 25 000 kronor. Därtill skulle det begränsas så att det bara kan fås av pensionärer och barnfamiljer. Men ett onödigt generöst belopp också det eftersom flertalet normalanvändare – utanför “rikemanskommunernas välbärgade villakvarter – inte drar mer än max upp till 5 000 kr per år för lite fönsterputsning och flyttstädning. Så Socialdemokraterna skulle lugnt kunna skära bort nio tiondelar av rutavdraget och ha så det 1,5 miljard över för annat samhällsnyttigt att investera i stället för att fortsätta “göda” det skikt av överkonsumerande “rutare” i Danderyd, Lidingö, Täby, Nacka m fl rika villakommuner. Vill de fortsätta överkonsumera, borde de få göra det med helt egna pengar och inte bli subventionerade av skattekollektivet i stort.

Robert Björkenwall
--------------------------------------------------------

De har sökt mest Rutavdrag år 2011
Plats Kommun Rutavdrag,per inv (kr) Proc. Antal som sökt

1 Danderyd 1182 13 4 211
2 Lidingö 737 10 4 587
3 Täby 558 9 5 648
4 Vaxholm 547 7 759
5 Nacka 541 8 7 191
6 Lomma 529 10 2 191
7 Vellinge 506 10 3 283
8 Sollentuna 471 7 4 362
9 Höganäs 418 10 2 505
10 Ekerö 397 6 1 547
11 Stockholm 361 7 59 783
12 Båstad 359 8 1 095
13 Kungsbacka 354 6 4 658
14 Värmdö 353 5 1 925
15 Trosa 305 7 754
16 Österåker 299 5 2 052
17 Tyresö 299 5 2 347
18 Kävlinge 281 6 1 820
19 Vallentuna 272 5 1 514
20 Salem 265 4 660
------
(Källa: Skatteverket, SCB)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home