Tuesday, September 27, 2011

Vårt orättvisa skattesystems effekter och konsekvenser

(Publicerad i bl a Gotlands tidningar 30 sept. 2011 m fl)

Observerat om vårt orättfärdiga, svenska skattesystem:
Så här ser det numera ut i skatteorättvisornas Sverige, styrd av Borg och Reinfeldt:

Ink. av lön Skatt
12.001 kr/mån 1.965
Ink.av pension skatt
12.001 kr 2.245 kr
Ink av a-kassa,
sjukförs.förtidspen. Skatt
12.001 kr/mån 2.740kr

Ink. av lön Skatt
19.001 3.818
Ink. av pension skatt
19.001 4.277
Ink. av a-kassa Skatt
sjukförs., förtidspen.
19.001 kr 4.973 kr

Källa: Skattetabell 29:37

Fram till och med år 2006 fanns det en kolumn i skattetabellen. Nu finns det sex olika för samma basinkomst.

I sifferraderna ovan visar skattesatsen på de två inkomstlägen 12.001 kr/mån resp. 19.001 kr/mån.

Den som har en löneinkomst på 12.001 per månad betalar på ett år 23.580 kr i skatt. Om man har arbetat och nu har ålderspension är skatten på samma inkomst 26.940 kr, alltså 3.360 kronor mer än samma inkomst som löneinkomst. Den som har arbetat och har samma inkomst från försäkringskassan, arbetslöshetsförsäkringen eller har förtidspension betalar i skatt 32.880 kr, alltså 9.300 kr - mer än den som har löneinkomst på samma belopp.

Om inkomsten som på rad 2 ovan är 19.001 kr per månad betalar ålderspensionären 5.508 kr mer per år och den som har haft oturen att bli arbetslös, sjuk eller arbetsskadad förtidspensionär 13.860 kr mer på ett år än den som är lycklig nog att ha ett arbete, inte är sjuk och inte skadat sig och därför har förtidspension.

Detta är djupt orättvist, orättfärdigt och är allt annat än skatt efter bärkraft.

Jobbskatteavdraget och prio nummer ett på arbetslinjen, säger regeringen som motiv. Men håller det? Och vad motiverar det, när faktiska sysselsättningsgraden (= andelen vuxna i arbete av befolkningen) i aug. 2006 och i aug. 2011 var exakt densanmma, alltså 67 proc.? Betänk också att antalet ungdomsarbetslösa (var femte ung utan jobb), långtidsarbetslösa (+ 27 400 fler) också i aug. 2011 var klart fler än motsvarande i aug. 2006. Samma sak med den öppna arbetslösheten (ökat med 27 500 till 336 000). Knappast någon lysande framgång för det motivet att öka skatteskillnaderna så här mycket mellan olika inkomstslag för i kronor exakt samma inkomst. Särskilt som pension ju i grunden är uppskjuten lön! Och generellt gäller ju: kvinnorna kommer sämre ut av den här politiken än män!

Inte ens om man tar regeringens egna ord på allvar håller motivet för denna politikskapade orättvisa! I grunden är den styrd av Matteus-evangelistens devis att “till dem som redan har skall varda givet” ännu mer på de andras, sämre lottades beskostnad...

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com;http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home