Friday, December 30, 2011

Växande klassklyftor och Keynes som hade rätt

Observerat om växande klassklyftor och Keynes som hade rätt om den ekonomiska politiken:

Det är nog – för den som verkligen vill gå till fakta och veta – någon ingen särskild överraskning av att det nu kommer dokumenterade uppgifter från Statistiska Centralbyrån (SCB) att den senaste femårsperioden betytt att klyftan mellan den tiondel som har det bäst ekonomiskt och den som har den sämst har fördubblats. Det visar sig också att de som befinner sig i den svenska botten har 350 kronor mindre att röra sig med i månaden än för fem år sedan, medan de mest välsituerade har ökat sina inkomster under samma tid med 23,5 procent och då handlar det om cirka 7‑300‑kronor mer plånboken i månaden.

Visserligen ser även finansminister Anders Borg dessa siffror som ”besvärande”, men det är i grund och botten bara ett resultat av den konsekventa omfördelning som Reinfeldt och Anders Borgs politik inneburit de senaste fem åren. Och att de ledande i Sverige nu trampar på de fattigaste och mest sköra. .Därmed faller den politiska högerns sista försvarsskans för denna sociala segregationspolitik, att rikedomen fördelas över hela befolkningen och att även de fattigaste får del av det ökade välståndet.

Få har gjort så mycket som Reinfeldt och Borg för att dra isär landet och försämrat livet för de fattigaste och mest sköra medborgarna. Grunderna till den politiken fanns egentligen redan i Fredrik Reinfeldt politiska pojkbok ”Det sovande folket”, och var nog ingen ungdomssynd från MUF-åren.

Tyvärr måste dock konstateras att Reinfeldt och Borg är inte ensamma skyldiga till att klyftorna ökat i Sverige. Också om dessa två bär huvudansvaret för de senaste årens fördubbling av klyftorna i samhället.

Socialdemokraterna kan dock inte svära sig helt fria från medansvar för att liberaliseringarna och avregleringarna av ekonomin, främst då den illa sjösatta avregleringen av kreditmarknaden lade grunden till de större klyftorna och den ohämmade girighet i vissa kretsar. S kunde också tidigare ha gjort mer för att begränsa effekterna av en ohämmad avreglering av skolan och olika omsorgstjänster som i marknadsutsättningens spår gjort vissa riskkapitalister sanslöst rika i obeskattade, skatteparadisvinster. Med Carema-skandaler och annat som färska exempel. Men huvudansvaret bär Reinfeldt och Borg.

En annan synnerligen ”besvärande” faktor för Sveriges situation är att Anders Borg fört en så passiv ekonomisk politik att vi nu får gå in i lågkonjunkturen med så besvärande hög arbetslöshet, att vi kanske inte på lång tid längre kan komma tillbaka till “full” sysselsättning. De 100 miljarder som delats ut i skattesänkningar – och nu senast i en onödig halvering av krogmomsen utan jobbeffekter – hade behövts bättre i offensiva utbildnings- och jobbsatsningar i den brittiske John Maynard Keynes andra.

Det är precis som “nobelpristagaren” i ekonomi, professor Paul Krugman skriver i en nyårskolumn (30/12) i New York Times: Keynes hade rätt (Keynes Was Right”, http://www.nytimes.com/2011/12/30/opinion/keynes-was-right.html)

Förhoppningsvis tar Socialdemokraterna till sig Krugmans budskap och går till offensiven igen när vi kommit in en bit på det nya året 2012.

Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com
http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home