Thursday, September 08, 2011

Några korta, snabba observationer

"De befintliga forskningsresultaten visar på varken några entydiga effektivitetsvinster eller -förluster i form av minskade offentliga utgifter. (...) På de flesta områden går det inte heller att belägga några tydliga kvalitetsvinster."

Nej, det är ingen rapport från socialdemokratiskt håll. Det är bara en stor forskningsstudie från Studieförbundet Näringsliv och Samhälle (SNS) av ekonomen Laura Hartman.

***
Enligt Socialstyrelsen hade 21,3 procent av 19-åringarna i Danderyd hål i tänderna jämfört med 52,1 procent i Rinkeby-Kista. Någon som inte anser att klassamhället existerar?

* * *

Ny statistik gör gällande att kommunernas kostnader för socialbidrag fortsätter att öka samtidigt som långtidsarbetslösheten biter sig fast.

Jobb istället för bidrag; är det inte så alliansen har sagt i valrörelse efter valrörelse?

* * *

Sänkt restaurangmoms i Finland blev en flopp. Nästan hela mellanskillnaden hamnade i krögarnas fickor. Begreppet segla på en räkmacka börjar få en ny innebörd.

Men enligt Anders Borg (M) ska ändå Finlands sak ändå bli vår. Också svenska krögare måste ju få kunna öka sina vinster på alla skattebetalares bekostnad.

***
Enligt en forskarrapport från SNS finns det inga vetenskapliga belägg för att privatiseringarna inom välfärdssektorn lett till höjd kvalitet och ökad effektivitet i vård, skola och omsorg.

Det kan inte kallas för någon vidare tajming när Centerpartiets partistyrelse nu kräver att hälften av all vård i framtiden ska bedrivas privat.

* * *

Det är bra att Socialdemokraternas Håkan Juholt (S) klargör att det inte är aktuellt med någon ny svensk folkomröstning om euron innan år 2018.

Men en i stort humoristisk och bra Håkan Fast Juholt gled lite fegt undan i skattefrågan när han intervjuades av Karin Hübinette i SVT i tisdags kväll.

Han borde säga som det är: Det samlade skatteuttaget kan på längre sikt behöva höjas om man ska klara de höga ambitioner för välfärden och jämlikheten som partiet säger sig ha

* * *

Visst är det bra att regeringen satsar pengar för att förstärka kunskaperna i matematik i skolan. Men det beror hur. Främst då på att renodla matten i grund- och gymnasieskola som man har användning för som procenträkning, förstå statistik, räkna ut räntor etc. Och då kopplat mer till praktisk konsument- och hushållsbudgetfrågor.

Landets pensionärer behöver däremot ingen miniräknare eller några mer avancerade mattekunskaper för att konstatera att den här regeringen inte är till fördel för deras ekonomi.

***
Arbetslöshetsförsäkringen går med 23 miljarder kr i överskott - så det finns resurser att förbättra försäkringen. Bara viljan finns.

***

Natos generalsekreterare Anders Fogh Rasmussen bedömer att försvarsalliansens insats i Libyen nu går mot sitt slut. Men vad säger den krigiske majoren Jan Björklund (fp) i denna centrala fråga?

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com
http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home