Tuesday, March 31, 2009

Dags att kliva ur AMF-styrelsen nu och överlåta åt andra

AMF Pensions styrelse försöker rädda sina egna skinn med en präktig "halvpudel" enligt följande upplägg: Skyller vi ifrån oss slipper vi ansvar och då kan vi sitta kvar. Men är det så klokt? Knappast, därom var vi som samtalade om det här vid fikat i anslutning till ett intressant och självkritiskt arbetsmarknadspolitiskt seminarium i Stockholm den 31 mars 2009 tämligen ense.

Detta som nu skett i AMF-såpan är bara ännu ett av många exempel på ett lika fegt som icke-ansvarstagande agerande från förtroendevalda ledamöter som är utsedda att hantera andras pengar. Det har - även om beloppet är långt blygsammare - därtill vissa drag som påminner om den sanslösa Skandia-skandalen för ett antal år sedan, och då styrelseordföranden Lars Ramqvist också skyllde på andra med än den ena än den andra bortförklaringen.

Varken LO:s Wanja Lundby-Wedin, AMF-styrelseordföranden Göran Tunhammar, f d Svenskt näringsliv, eller de övriga styrelseledamöterna kan dock dribbla bort sitt eget ansvar för det skedda. Har de godkänt verksamhetsberättelserna i AMF och därmed pensionspremiebetalningarna för VD Elmehagen under ett antal år utan anmärkningar så har de. Även om de nu säger sig ha låtit sig bli duperade/lurats att göra det. Rimligen borde de ärligt erkänna att de gjort så och säga rakt ut att visst har jag ansvar för detta - och sedan lämna styrelsen.

Aktiebolagslagen och god förvaltningssed gäller även för AMF-styrelsen ("lurad" eller inte, så gäller det ändå). Det tar inte lång tid att även läsa det finstilta och ställa frågor om något är ”otydligt”. Svårare än så borde det inte vara.

Sätter man sig i en styrelse med ett årsarvode på 80 000 kronor för en vanlig ledamot och 310 000 kr per år för styrelseordföranden så har pensionsspararna i AMF rätt att kräva att ledamöterna lägger ned tid och energi på att ta reda på hur bolaget sköts.

Sannolikt har det för samtliga styrelseledamöter varit så att pensionsbolaget AMF - förvaltar 289 miljarder kr och med 3,8 milj. sparare - gått "lite för bra" ett antal år och gjort hela styrelsen "fartblind" och lite "slapp" i sin kontroll av verksamheten. Men det hjälper föga. I ett så stort och viktigt företag har allmänheten och pensionsspararna i bolaget all rätt att kräva en professionell skötsel av såväl bolagets förvaltning som vad gäller det praktiska styrelsearbetet. Och skriver man sedan under verksamhetsberättelsen år efter år utan anmärkningar och reservationer så är man också ansvarig. Punkt.

Så varför inte erkänna faktum i stället för att börja med att skylla ifrån sig på andra!? Det är alltid bäst att börja med att erkänna sitt eget ansvar och inte försöka smita undan. Det senare lönar sig sällan.

Förtroende är en färskvara. Det tar tid att bygga upp men går ibland rasande fort att förbruka. Nu är AMF-styrelsens förtroende förbrukar i allmänhetens och spararnas ögon. Så nästa steg är/borde vara nu att kliva av i styrelsen och låta andra ta över, eller hur? Någon annan rimlig lösning gives inte som den här AMF-såpan nu utvecklats.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

PS. Varför tilllät man - utöver att man själv undlät att snabbt erkänna sitt ansvar och misstag - den här sorgliga skandalen växa ytterligare i media i stället för att snabbt gå in i en förlikning med den tidigare VD:n och se till att åtminstone några miljoner återbetalades till AMF av de "överpremier" som styrelsen själv i praktiken sedan 2004år efter år sanktionerat och godkänt att AMF betalat ut till f d VD Elmehagens framtida pension?

0 Comments:

Post a Comment

<< Home