Tuesday, January 27, 2009

Försäkringskassan, regeringen och verkligheten

(Publicerad i bl a Gotlands tidningar 30 januari, Dagbladet 2/2 2009 m fl)

Observerat och värderat:
Försäkringskassan och verkligheten - och regeringens ansvar för misslyckandet

"Försäkringskassan förnyas för att ge bättre service” - så står det faktiskt på Försäkringskassans hemsida. Här finns mängder av galghumoristisk läsning med begränsad eller ingen kontakt med verkligheten, exempelvis: ”Vill du veta mer om vilka förbättringar som kommer?” står det också på samma sida. När man sedan kollar längst ner på sidan ser jag att den uppdaterades senast den nionde september 2008. Enbart den upplysningen säger rätt mycket om vilka problem de har på denna Försäkringskassa, navet i socialförsäkringarnas Sverige som bara måste fungera smidigt och snabbt men inte alls gör det.

Försäkringskassan får helt enkelt inte fungera så illa som den gör idag. Denna myndighet som är välfärdsstatens själva hjärta och blodomlopp, både för att gigantiska skattesummor pumpas genom dess nätverk och som bara måste fungera om alla pensionärer, föräldralediga och sjukskrivna ska kunna få sina pengar i tid för att betala sin mat, boendekostnader och annat som hör livets nödtorft till. Men sedan ett bra tag tillbaka fungerar detta välfärdens nav så illa att det är skandalöst. Det inget mindre än ett politiskt och förvaltningsmässigt haveri av sanslös magnitud att detta tillåtits fortgå som det gör. Stenhårt tuffare regelverk gentemot de sjukskrivna etc. i kombination med en illa sjösatt total omorganisation av Försäkringskassan, ett IT-system som inte håller måttet, otillräckligt anslag på en miljard kr och ett ansvarigt statsråd, socialförsäkringsministern Husmark Pehrson (m) som lever i sin egen bubbla utan verklighetskontakt samt en ledning av Försäkringskassan som inte varit uppgiften vuxen är några bärande förklaringar till Försäkringskassans präktiga misslyckande.

Men tyvärr kan inte heller den förra socialdemokratiska regeringen (fram till hösten 2006) svära sig fri från delansvar för detta misslyckande. Men den nu sittande Reinfeldt-regeringens ansvar - för helt otillräckliga anslag och direktiven för kassans aggressivare hållning gentemot sjukskrivna och andra som behöver och har rätt till kassans stöd - bär huvudansvaret för kaoset och den massiva kritik som nu dagligen drabbar Försäkringskassan - och som nu också Statskontoret och JO i skarpt kritiska rapporter bekräftar är synnerligen befogad.

Ett är uppenbart. Får inte Försäkringakassan mer pengar och en bättre ledning som kommer kaoset att fortsätta och vanligt folk fortsätta att tvingas ta banklån och annat för sin överlevnad i väntan på de kassapengar som fortsätter att komma med flera månaders försening.

Att socialförsäkringsminister Husmark Pehrson, kommandoran allt oftare kallad, ska ta sin del av ansvaret för debaclet med Försäkringskassan är tyvärr inte sannolikt.

Men eftersom det finns omkring 1,7 miljoner pensionärer - drygt 18 procent av landet befolkning - i vårt land, så räcker det långt om enbart denna väljargrupp bestämmer sig i valet 2010 att nu får det vara nog med den moderatledda "utanförskapets" lekstuga i Rosenbad, så åker det bort från regeringstaburetterna. Befogat också därför att denna stora väljargrupp - var femte medborgare i landet - skattediskriminerats och inte fått del av regeringens så kallade jobbskatteavdrag för sin till pension omvandlade uppskjutna lön.

Men hur mycket bättre hade det inte varit om skattesänkningarna varit mindre och fördelats rättvisare så att även pensionärerna fått del av dem samt att Försäkringskassan fått sin miljard i stället för den tredje sänkning som regeringen nu genomförde fr o m januari 2009.

Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home