Friday, January 23, 2009

Obama har börjat bra

Observerat och värderat
Obama har börjat bra

George W Bush körde ner de amerikanska statsfinanserna i bottnen. Arvet efter Bush är faktiskt det största underskottet i Förenta staternas historia. Nobelpristagaren i ekonomi Joseph E. Stiglitz och Harvardprofessorn Linda Bilmes talar i januarinumret av Harper´s Magazine om "The $10 Trillion Hangover - Paying the price for eight years with Bush", vilket väl kan översättas till "10 000 miljarder dollar-baksmällan". Snacka om att det är ett konkursbo som Barack Obama nu får ta över efter "den värsta presidenten någonsin", som Scott Horton skrev på harpers.org. den 17 januari. Just detta har en del historiker redan utkorat George W Bush till - föga överraskande.

Obama har börjat bra när han nu som en av sina allra första åtgärder beslutat stänga skamfläcken Guantanamò Bay-fånglägret och att sätta p för de rättsvidriga militärdomstolarnas framfart med fångarna i samma fångläger. Det är också bra att han redan utsett rutinerade medlare i Israel-Palestina-konflikten samt aviserat en omgörning av tidigare stödpaket för finansmarknaden så att inte bara storbankirerna på Wall Stret utan också av stypta krediter och finanskrisen hårt trängda företag och hushåll på "Main Street" också får del av räddningsplanen på 700 miljarder dollar. Nästa steg blir sedan att finslipa detaljerna i Obams "New Deal-paket" - jobb- och krispaket - för att med federala, statliga pengar på 825 miljarder dollar (= 6 proc. av USA:s BNP) i olika infrastrukturinvesteringar m m motverka den ekonomiska recessionen och skapa runt 3 miljoner nya jobb, som så väl behövs efter den senaste tidens jobbslakt.

Obama har börjat bra, och lovar komma med mer i den vägen som USA:s nyligen insvurne 44:e president i Vita huset.

/Robert Björkenwall, följer amerikansk politik och samhällsliv sedan många år
robert.bjorken@telia.com; http://rbjorkenwall.blogspot.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home