Monday, August 25, 2008

LO, medlemmarna, a-kassan och socialdemokraterna

(Publicerad i bl a tidn. Ångermanland 27/8 m fl)

Observerat och värderat:

LO-förbunden har under våren 2008 tappat minst 37 000 medlemmar. Därtill har sedan regeringsskiftet hösten 2006 runt en halv miljon löntagare lämnat a-kassan. Kostnaderna har blivit för höga efter regeringens nya avgiftschock har många helt enkelt tvingats avstå från fackligt medlemskap och/eller arbetslöshetsförsäkring.
Samtidigt är Sverige med raska steg på väg mot lågkonjunkturen, och åtskilliga som saknar a-kassa kommer tvingas till låga sociala ersättningar från kommunerna när arbetslösheten växer. Regeringen tycks inte bekymrad. Desto viktigare då för den socialdemokratiska oppositionen nu att våga ta i och tydliggöra sin alternativa politik. Tydliggöra och inte fega.

När nya chefen för LO:s arbetslivsenhet, Irene Wennemo, lördagen den 23 augusti intervjuades i radions lördagsintervju förutspådde hon en ökad konflikt mellan socialdemokraterna och fackföreningsrörelsen om a-kassan.

Hon sade att det inte är LO-kongressens "på sikt"-mål om 90 procent av inkomstbortfallet i ersättning från a-kassan som kommer att vara den stora stridsfrågan. Snarare kommer den stora konfliktytan att handla om hur hög den högsta ersättningen ska vara, om det ska finnas en bortre parentes eller inte och hur avgifterna till a-kassan ska se ut.

Det är utmärkt bra att det finns fackliga företrädare som nu faktiskt börjar stå upp för sina LO-kongressbeslut, och inte springer och gömmer sig när det presenteras socialdemokratiska tokigheter (läs S-E Österberg och Luciano Astudillo) om en bortre parentes i a-kassan samt ökade kontroller mot och hårdare krav på de arbetslösa.

Nu väntar vi bara på att också Wanja Lundby-Wedin i LO-toppen också ska kliva fram ur tystnaden och tydligt markera vad kongressen sade om t ex arbetsrätten och EU-fördraget, de växande klassklyftorna i samhället och andra centrala frågor där inte heller socialdemokraterna just nu är precis glasklara i sin politiska riktningsgivning.

Bättre upp och en större tydlighet krävs dock av socialdemokraterna om alla dem som nu känner sig "hemlösa" samt gruppen som i valet 2006 "röstade fel" - trodde på alliansens ljusrosa vallöften - ska "hitta hem" och känna att de åter kan ge socialdemokraterna makten i valet 2010.


Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com;http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home