Wednesday, August 13, 2008

Halvtid för alliansregeringen men bekymren hopar sig

(Publicerad i bl a Dagbladet den 16/8, Vasabladet 9/9, NSD 11/9 m fl)

Observerat och värderat:
Halvtid för svenska alliansregeringen och bekymren hopar sig

Den svenska politiska hösten startade andra helgen i augusti när de båda statsministerkandidaterna inför 2 010 års svenska riksdagsval - statsminister Fredrik Reinfeldt (m) och oppositionsledaren Mona Sahlin (s) - höll sina sensommartal. Statsministern själv - just nu med sviktande självförtroende i spåren av usla opinionssiffror och ekonomiska nedgångstider - hade förflyttat sig den lilla, borgerlig styrda skärgårdskommunen Vaxholm. Där presenterade han moderaternas krav inför höstens snart förestående budgetförhandlingar. Utöver detta ägnade han halva sitt tal åt att nagelfara och kritisera Mona Sahlin och socialdemokraterna. Detta sannolikt främst med syfte att bygga upp "de egnas" just nu rätt tilltufsade självförtroende. På brittisk politikerslag brukar det kallas för "fence-mending" (staketlagning). Alltså detta när man lämnar maktens hus i Rosenbad och åker ut till sina egna, för att försöka blåsa in lite nytt mod och tillförsikt hos den valboskap (opinionsflyktande medborgare) som håller på att smita ut ur den egna hagen genom det trasiga staketet

Främst på m-programmet inför hösten står nya önskemål om ytterligare 15 miljarder kronor i inkomstskattesänkningar. Därutöver utlovas också - nu när svensk ekonomi står på gränsen till recession - ett framtidspaket med satsningar på forskning och infrastruktur samt ett välfärdspaket innehållande bland annat insatser för att stärka psykiatrin och skolan.

Hur mycket av denna önskelista som sedan i verkligheten kommer att finnas med i kommande höstbudget återstår att se. Först ska ju alltsammans - ihop med de tre allianspartiernas ledare - tröskas igenom regeringskansliets stora förhandlingsmaskineri innan vi vet om vilka av dessa löften som kommer att genomföras. Starkt plågade som de i nuläget är av återkommande rekordsvaga opinionssiffror, en ekonomi som viker, en drygt 4 procentig inflation och snabbt stigande arbetslöshetstal.

Statsministern gav i sitt Waxholmstal också besked om att finansminister Anders E. Borg (hans som rattar finansen med uppslagna ekonomiböcker) kommer leda en moderat arbetsgrupp om jobben när budgeten är klar i september månad. För egen del sade sig statsminister Reinfeldt - nu åter klädd i kostym och inte avslappnad pikétröja och chinos - nu vilja ta sig an oppositionsledare Mona Sahlin i en serie debatter - med kriminalpolitiken som huvudtema. Det kan nog behövas också med tanke på alliansregeringens schabbel och självmålsbetonade debacel i FRA-frågan (lagstiftningen om FRA:s rätt att avlyssna svenska folkets e-posttrafik).

Föga övertygande försökte dock den fp-ledaren och Reinfeldts alliansbroder, major Jan Björklund, lite i skymundan för de "två stora", att på partiets ungdomsförbundets kongress i Rättvik i Dalarna argumentera för hur viktig den nya avlyssningslagen är genom att peka på Rysslands aggression mot Georgien. FRA-lagens möjlighet till signalspaning, påstod fp-ledaren och utbildningsministern, ska ses som ett medel i det arbetet. Men den FRA-kritiska opinionen låter sig inte övertygas av detta "nödargument".

S-ledarens miljöprogram
Samma augustihelg som statsminister Reinfeldt höll till i Vaxholm samlade den avslappnade s-ledaren Mona Sahlin 500-talet åhörade i idylliska Vitabergs-parken på söder i Stockholm. Där presenterade hon ett program för att bekämpa klimatförändringarna och den globala uppvärmningen. I sitt tal målade Sahlin upp en vision om ett energisnålare samhälle, där utsläpp av växthusgaser och beroendet av oljan ska minskas.

Upplägget i s-miljöprogrammet i Vitabergen var lite bredare än i det så kallade jobbprogrammet som partiet presenterade i våras, och som enbart handlade om småföretagen. Klimat- och miljöprogrammet nu kändes mera genomarbetat, seriöst och trovärdigt. Det handlar om satsningar på järnvägar, klimatvänligt byggande, energisatsningar, internationellt samarbete, transporter (bl a ökade satsningar på järnvägen), miljövänliga bränslen och en bättre samhällsplanering i stort. Må sedan vara att det återstår ett och annat vad gäller finansiering och konkreta åtgärder.

I det politiska Sverige har det den senaste tiden spekulerats en del om de moderata valstrategerna verkligen kan fortsätta och odla bilden av den "lyssnande" statsmannen Fredrik Reinfeldt, höjd över käbbel och partiegoism. Går detta verkligen an längre - med tanke på de usla opinionssiffrorna?

Det faktum att han redan nu - när halva mandatperioden återstår - vill utmana Mona Sahlin i en serie dueller och att han i sitt tal i Vaxholm avslöjade att han under de kommande året ska resa runt och samla intryck för att moderaterna inför valet 2010ska kunna ta fram ett åtgärdsprogram inom integration och brottslighet tyder snarare på en ökad nervositet över utgången i kommande riksdagsval. Ska de borgerliga i Sverige åter bara få en mandatperiod vid makten innan "det mesta" regeringspartiet socialdemokraterna åter tar över makten hösten 2010?!

Lägg så till detta det allt mera recessionslika, ekonomiska läget - med nära nog nolltillväxt i svensk ekonomi, hög inflation (4,4%), stigande arbetslöshet och en för tuff svångrem över Försäkringskassan som gjort att fattigpensionärer och föräldralediga tvingas låna på banken när de inte fått ut sina ersättningar i tid. Opinionssiffrorna för Reinfeldts alliansregering blir knappast bättre och nervositeten i Rosenbad inte mindre när en verklighet som denna tränger en redan hårt ansatt regering ännu mer.

Hoppas man i regeringskansliet på att den oberoende Riksbanken ska rädda en beslutsvåndande regering genom att inte, som förväntat, höjda sin styrränta på kommande beslutsmöte i september?

Kan regeringen Reinfeldt - med kd-Hägglund, "bäverkvinnan" Olofsson (cp) och major Björklund i fp - verkligen hoppas på en bättre andra halva av sin återstående mandatperiod? På just detta och vilka motåtgärder som krävs nu funderar alliansens valstrateger som bäst i sina kammare i Sveriges regeringskansli- och i alliansens fyra partikanslier.

Robert Björkenwall;(robert.bjorken@telia.com); http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home