Tuesday, August 12, 2008

Blir Abchazien och Sydossetien ryska protektorat när kriget i Kaukasien är över?

(Publicerat i bl a Dagbladet, Sundsvall, den 19 augusti 2008)


Noterat och värderat:
Blir utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien ryska protektorat när kriget är över?

Krutdurken Kaukasien har åter - föga överraskande - exploderat och gett världen ett nytt, begränsat krig. Ett krig som såväl den georgiska som ryska statsledningen båda bär ett ansvar för. Oklart dock sedan hur skuldbördan mera exakt ska fördelas - när det förhoppningsvis snart ändu blir vapenvila och diplomatiska förhandlingar tar v vid. Med sikte på en möjlig och för båda parter godtagbar lösning.

Men mycket tyder dock på att de ryska trupperna - och ledningen i Kreml - avser att bli kvar i de två utbrytarregionerna Abchazien och Sydossetien ur Natovänliga och västorienterade Georgien. Men med vilket mandat kommer de i så fall att bli kvar där? Det lär knappast få göra det på något FN-mandat så på vems mandat?

Oklart men inte helt sannolikt är därtill att de ryskvänliga utbrytarregionerna Abchazien (vid Svartahavs-kusten) och Sydossetien (ihopfogat med redan ryska Nordossetien) möjligen lär vilja bli självständiga stater med ryskt stöd. Eller möjligen att de kan komma att inlemmas i Putins och Medvedevs Ryssland, och då bli någon slags protektorat med Ryssland som mandatmakt. Men kanske ytterligare någon variant till lösning kan bli aktuell när vapenvila inträder och diplomatin har mejslat ut en lösning som det av överlägsna ryska trupper förödmjukade Georgien tvingas godta?

Som vanligt är dock civilbefolkningen på båda sidor om frontlinjen den stora förloraren i den här - sannolikt av ryska militära intressen - framprovocerade och av övervåld präglade militära konflikten i krutdurken Kaukasien. Det är, som så ofta, det pris som vanligt folk tvingas betala när oklokt agerande statsledningar på båda sidor tillåts fara fram som nu har skett i Kaukasien. Nu som så många gånger förr i historien.

Samtidigt visar händelserna i georgiska Kaukasus - nu när "vapenvila" åter synes råda - att den hårdare ryska retoriken de senaste åren ingalunda är en tillfällighet eller något uttryck för tomt prat. Ryssland under först Putins och nu Medvedev-Putins ledarskap har återtagit som position som en stark politisk och militär aktör i denna del av världen, en del som Ryssland betraktar som sin egen "bakgård". Och där ska andra akta sig för att utmana - den varning som Ryssland nu har sänt ut nu i Kaukasus-regionen. Och indirekt också till den politiska ledningen i Ukraina m fl länder i Rysslands närområde.

Robert Björkenwall;(robert.bjorken@telia.com);http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home