Wednesday, January 09, 2008

Svensk läkemedelsförsäljning avregleras och försämras?

Analyserat och värderat:
Sannolikt dyrare och sämre när svensk läkemedelsförsäljning nu snart avregleras

Erfarenheter från tidigare avregleringar borde förskräcka. Monopol har ofta ersatts av privata oligopol och högre priser. Några tydliga vinster för kunden och medborgaren har varit svåra att hitta. Om ens några alls. Snarare tvärtom

Men det hindrar inte regeringens utredare Lars Reje att föreslå en avreglering och avskaffande av statliga Apoteket AB:s monopol för läkemedelsförsäljning.

På många punkter rörande de statliga apoteken har de dock förbättrats på senare år, genom ny teknik och annat. Även om utredaren lyfter fram att det enligt hans utredning kan bli bättre med privata apotek är det många oklarheter om vad som sker vid en privatisering.

Priserna kommer nog inte att sjunka. Snarare riskera att stiga - som skett i Norge. Bland annat gör nuvarande apotekets stora volym att de kan pressa inköpspriser så att läkemedlens pris i Sverige faktiskt är bland de lägsta i Europa.

De nya aktörerna kommer troligen att bli ett fåtal internationella grossistkedjor. De vill ha stor vinst. Det gör att de inte kommer att pressa priserna så de blir lägre för de som behöver köpa läkemedel.

Tillgängligheten på apotek i de glesare bebodda delarna av vårt glesbefolkade Sverige riskerar också att bli sämre. Detta genom dels att det blir ett mindre antal apotek där (färre statliga och få eller inga privata) och ett mindre utbud och begränsad service på de få (statliga) apotek som finns kvar på grund av att ambitiöst utbud och omfattande service blir för kostsam.

Möjligheten för privata aktörer - främst stora internationella grossistkedjor (tyska inte minst) - att starta apotek kommer att i första rummet användas där det finns en så kallad marknad. I klartext där det finns många invånare, främst i de större städerna.

De statliga apoteken får där konkurrens och svårare att hävda sig. Möjliga (interna) vinster i de statliga apoteken i de större städerna kan därmed i mindre grad än i nuläget då användas till att subventionera statliga apotek i de glesbebodda landsdelarna.

Visst kan en viss förändring av de statliga apotekens uppgifter vara rimliga att göra. Det gäller t ex att tillåta en licensierad försäljning av sådant som nikotintuggummin också på andra ställen än på apoteken. Men för en lika och kostnadseffektiv tillgång till läkemedel i hela landet är det bäst om apoteken förblir i statlig regi. Tyvärr lär det dock inte bli så, eftersom den borgerliga alliansregeringen är mera ideologi- än verklighetsstyrd och därför nog lär följa utredningen Lars Rejes förslag.

Sedan får vi om några år se hur priserna på läkemedel stiger, servicen försämras i glesbygden och de som 2008-2009 genomförde avregleringen av apoteken och läkemedelsförsäljningen kommer då att säga: - Oj, blev det så här. Så var det ju inte alls tänkt att bli. Konstigt - vi hade ju ändå försökt lära av de norska misstagen vid motsvarande förändring där ett antal år tidigare.

Robert Björkenwall; (robert.bjorken@telia.com); http://rbjorkenwall.blogspot.com/

(Publicerad i bl a Dagbladet i Sundsvall den 12 januari 2008)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home