Monday, December 31, 2007

Några nyårsnötter apropå det år som nu lagts till handlingarna

Den f d statsministern och nuvarande JKL-konsulten Göran Persson fick sola sig i medieglansen en sista gång inför avgången i mars 2007. Men i intervjuerna ville han inte själv gradera sina misstag. Vilket var störst?
1. Åtgärderna för att pressa ner arbetslösheten på 2000-talet som sattes in för sent.

x. Regeringen stramade åt för länge på 90-talet och den höga arbetslösheten bet sig fast.

2. Hans felbedömning inför valrörelsen 2006 att arbetslösheten inte skulle bli en valfråga.

Svar: X.

Nästa Göran P-fråga:

Erik Fichtelius intervjubok "Aldrig ensam, alltid ensam" var årets kanske hetaste inlägg, där Göran Persson fångades "mitt i steget". Vilken politiker anser han besitter en kylighet och hårdhet som till och med är större än hans egen och som orkar ta obehagliga beslut när så krävs.

1. Thomas Bodström.

x. Mona Sahlin.

2. Marita Ulvskog.

Svar: X.

Så en tredje Göran P-fråga om året som nu är slut:

Vilka pekar Göran Persson ut i Figge-intervjuboken som illojala ränksmidare i sossetoppen?

1. Göran Johansson.

x. Ninel Jansson.

2. Lena Sandlin-Hedman.

Svar:Det är väl de tre som han ansåg vara värst.

Så då en avslutande fråga på Göran P-temat:

Göran Persson beskriver i intervjuboken en politisk motståndare på följande sätt:

"Som politiker upplever jag honom som principlös. Han är taktiskt skicklig och begåvad? Intrycket är att han är en hejdlös opportunist. Och opportunismen är redskapet för att nå makten. Vad han ska använda den makten till, ja, det har jag inte klart för mig." Vem avsågs?

1. Carl Bildt.

x. Fredrik Reinfeldt.

3. Lars Leijonborg.

Svar: X (Reinfeldt). Bildt skrev han ännu mycket elakare om.

Gott slut och hopp om ett bättre 2008 för oss alla!

/Robert Björkenwall

0 Comments:

Post a Comment

<< Home