Friday, January 04, 2008

AMS bättre än alliansen för jobben i Sverige

Analyserat och värderat:
AMS är bättre än alliansen för jobben i Sverige

På den borgerliga kanten har det länge varit populärt att baktala och sprida nidbilder av svensk arbetsmarknadspolitik. Hårt politiserande ekonomer på högerkanten har inte sällan beskrivit arbetsmarknadsutbildningen som "dyrbar lyx".
Men nu visar den statliga enmansutredaren Åsa Sohlman att den svenska arbetsmarknadsutbildningen fungerar väl. De borgerligas hårda kritik mot arbetsmarknadsutbildningen är orättvis. Utbildningen är i själva verket en effektiv väg för att få arbetslösa tillbaka till arbetslivet, både äldre och unga. Men nu visar den statliga enmansutredaren Åsa Sohlman tvärtom, föga överraskande, att den svenska arbetsmarknadsutbildningen fungerar väl.

"Utbildningen har visat sig vara en effektiv och väl fungerande väg ut ur arbetslösheten för många grupper. Att delta i just arbetsmarknadsutbildning ökar med belagd statistisk signifikans möjligheterna att få jobb med mellan 15 och 20 procentenheter. Detta lika väl för dem som varit arbetslösa länge som för dem som varit det endast en kort tid. Även de unga och de äldre får i stor utsträckning jobb efter utbildningen", konstaterar Åsa Sohlman på DN debatt 3 januari.

Hon pekar på att utbildningen är framgångsrik för att stärka kvinnors, lågutbildades, arbetshandikappades och utrikes föddas ställning på arbetsmarknaden. Möjligheterna att få jobb ökar med 20 procentenheter för de som bara har utbildning på grundskolenivå. Allra mest effektivt fungerar Ams-utbildningarna för kvinnor och för lågutbildade. Just de grupper som trängts allra hårdast i alliansens råa arbetsmarknadspolitik i regeringsställning.

Resultatet i den här utvärderingen är inte överraskande. Från samhällsekonomisk synpunkt är det varken lyx eller slöseri att satsa på arbetsmarknadsutbildning. Det är bättre att arbetslösa höjer sin kompetens och sina kvalifikationer än att de bara går hemma och lever på a-kassa. Det är klokare politik att låta människor utbilda sig eller skaffa sig praktik under perioder av arbetslöshet än att bara ge dem ett försörjningsstöd. Aktivitet är helt enkelt bättre än passivitet.

Av det skälet är det allvarligt att den nya, Reinfeldt-ledda regeringen nu drar ned på arbetsmarknadsutbildningen och andra aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Lägsta möjliga volym för att säkra god kvalitet bör ligga på minst 10 000 platser om året, anser Åsa Sohlman. Men under 2007 bantades antalet platser till runt 7 000. Det är 7 000 för litet, anser utredaren Åsa Sohlman. Ams-utbildningen är bättre för att få människor i arbete, än regeringens satsningar på sänkta arbetsgivaravgifter för företag som anställer arbetslösa. Allians-modellen skapar stora sektorer med lågproduktiva jobb och tränger undan dem som ändå skulle ha fått jobb.

Nu har vi även forskarutvärderingar som bekräftar det många väljare redan länge vetat och förstått, nämlingen att Reinfeldt, Littorin ("Flopporin"), Borg & Co är alldeles fel ute och kört i diket med sin iver att "avsossefiera" Sverige med så kallade jobbpolitik.

I det senaste halvårets partisympatimätningar har svenska folket också tydligt visat vad de tycker om den politiken. Illa, synnerligen illa.

Robert Björkenwall ; (robert.bjorken@telia.com);http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home