Thursday, January 03, 2008

Jobben och tillväxten

Observerat:
Jobben och tillväxten - och en regering som väljer skitjobbens väg

Den borgerliga floppregeringen Reinfeldt vill tvinga våra ungdomar att ta vilka skitjobb som helst.

Sådan är det "nya arbetarpartiet" moderaternas arbetslinje.

Det finns ingen annan rimlig förklaring till att grundersättningen till den som ännu inte kvalificerat sig till A-kassa sänkts till under existensminimum eller 4 000 kronor i månaden före skatt för nära hälften av de unga.

Endast 12 procent av ungdomarna når upp till högsta beloppet 6 500 kronor. För ett år sedan var förhållandet det omvända. 49 procent hade då det högsta beloppet och bara 11 procent det lägre.

Dessutom måste de sitta inlåsta på arbetsförmedlingen och söka jobb i 30 timmar i veckan.

Varför får de ingen yrkesutbildning i stället? Och varför slaktar alliansregeringen komvux, som är en nödvändighet för alla som behöver få en andra chans till bättre grundutbildning innan de kan gå vidare till kvalificerade yrkes- och/eller högutbildningar?

Det är, som framgår av en färsk TCO-studie om produktiviteten i Sverige och Finland, inte sänkt a-kassa och lägre sjukersättning som har gjort Sverige och Finland till tillväxtnationer. Det är i stället uthålliga och ordentliga offentliga satsningar på forskning, högre utbildning, ny teknik och bra infrastruktur som fört oss till absoluta toppskiktet i EU-Europa och bland OECD-länderna.

Sverige och Finland är de två OECD-länder som satsar mest på forskning och utveckling som andel av BNP. Länderna ligger i topp när det gäller antal forskare och antalet patent per invånare.

Men i stället för att fortsätta på den framgångslinjen - den traditionella nordiska modellen - så har vi nu i Sverige fått en regering som vill bygga upp en låglöne- och skitjobbsarbetsmarknad i stället för att satsa på utbildning, forskning och ett allt större kunskapsinnehåll i de jobb, varor och tjänster som vi ska konkurrera med gentemot vår omvärld.

Och med den floppregeringen och dess djupt impopulära politik tvingas vi leva ytterligare tre år innan chansen finns att kasta ut den från regeringsmakten. Vilka ytterligare missgrepp och skadeeffekter hinner det inte bli innan dess?


Robert Björkenwall
robert.bjorken@telia.com);http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home