Wednesday, January 09, 2008

Stelbent och hårt ideologistyrd jobbpolitik jävlas av beprövad verklighet

Analyserat och värderat:
Stelbent, kontraproduktiv jobbpolitik som jävas av beprövad erfarenhet och forskarrapporter

Att skära ned på arbetsmarknadsutbildningarna är kontraproduktivt och leder bara till att arbetslösa går utan jobb onödigt lång tid. Detta klara IG - icke godkänt - delade regeringens egen utredare av arbetsmarknadsutbildningen, nationalekonomen Åsa Sohlman, ut i början av januari till sin uppdragsgivare.

Två färska utredningar visar tvärtemot alliansregeringens stelbenta åsikt att yrkesinriktad arbetsmarknadsutbildning faktiskt fungerar bra. Tredje januari presenterades i DN resultatet av en utredning som tillsattes av den förra regeringen. Där menade sig utredaren Åsa Sohlman kunna visa att den tidigare arbetsmarknadsutbildningen på ett avgörande sätt förbättrar chansen att få jobb. Inte försämrar dem - som alliansregeringen tycks tro.

Det gäller också dem som stått länge utanför den ordinarie arbetsmarknaden.

Utredaren Åsa Sohlman trycker hårt på att det inte finns något att vinna med att vänta med insatserna tills det har gått 300 alternativt 450 dagar i arbetslöshet, som nu verkar vara det läge där de borgerliga eventuellt – ingen vet än – ska sätta in stöd åt de långtidsarbetslösa.

Stelbent och ideologistyrt
Den allmännare utbildning som brukar kallas förberedande är däremot jämförelsevis mindre effektiv. Markant är att åtgärderna är mindre effektiva för akademiker än för dem med kortare grundutbildning. Men utredaren Sohlman varnar framförallt för att den totala volymen ska bli för liten. Precis som är fallet nu - efter alliansregeringens kraftiga nedskärningar av AMS-utbildningarna.

Den lika stelbenta som hårt ideologistyrda statssekreteraren Eva Uddén Sonnegård, den ständigt leende men lika rigide arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorins närmaste medarbetare, avvisar föga överraskande denna forskarslutsats. Mera stelbent ideologistyrda än fakta- och verklighetsstyrda som den borgerliga alliansregeringens så kallade jobbpolitik de facto är. Trots alla påståenden om motsatsen.

Att vi mitt i en brinnande högkonjunktur på arbetsmarknaden också har en hög långtidsarbetslöshet kombinerat med brist på arbetskraft i yrken som många arbetslösa skulle kunna utbildas till - bara de fick chansen. Nä, inte ens detta får statssekreteraren hos arbetsmarknadsministern att medge några fel i regeringens politik. Här är det åter bara (den ideologiska) kartan som gäller – inte verkligheten och terrängen där ute. Precis som när regeringens kanske sämsta kort, Mats Odell, utformar sin och regeringens utförsäljningar av svenska folkets statliga företag.

Frågan är om regeringen lär reagera fortsatt lika stelbent också över den nya forskarrapport som kom från Ifau, institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering. En rapport som närmare analyserar AMS-utbildningarna under perioden 2002 till 2004. Här visas på stora positiva effekter. Tack vara de yrkesförberedande AMS-utbildningarna så får man som resultat 20 procent kortare tid i arbetslöshet.

Men bryr sig de stelbenta, ideologistyrda som bestämmer i arbetsmarknadsdepartementet ens för dessa fakta? Eller blundar man än en gång?

Detta att ett finansdepartement och arbetmarknadsdepartement gärna själva velat ge sken av att man låter sig styras av någon slags "vetenskaplighet" när man riktat sina hårda slag och bannbullor mot de arbetslösa, skurit ner i anslagen till AMS och komvux gäller tydligen bara ytterst selektivt. Rapporter och utvärderingar som regeringen Reinfeldts statsråd och statssekreterare ogillar viftar man däremot bort. Kanske för att det råkar vara för dem "fel vetenskap"? Eller bara är "fel" på verkligheten där ute som av någon anledning inte stämmer med den karta som alliansregeringens ledande företrädare råkar hålla i handen?

Men en regering som lite för ofta börjar vifta bort beprövad erfarenhet och rapporter som styrker att just denna beprövade erfarenhet faktiskt existerar blir till slut så impopulär att den åker ut. Precis just det som Reinfeldt-alliansen nära nog dagligdags numera får ständigt nya kvitton på att man skulle göra - om det vore val idag eller i övermorgon. Men vi får väl se om så också är fallet när det blir på riktigt i september 2010...

Robert Björkenwall, robert.bjorken@telia.com); http://rbjorkenwall.blogspot.com/

0 Comments:

Post a Comment

<< Home