Wednesday, December 26, 2007

Grannlandsreaktioner på EG-domen i Lavalmålet

I Danmark kallar byggfackens samarbetsorganisation EG-domen i Laval-målet för en ”nyliberal bomb direkt in på arbetsmarknaden”. Norska LO ser inte heller domen som en framgång utan är bekymrad över att EG-domstolen blandar sig i svensk arbetslagstiftning. Hur kommer det sig, att det som är uppenbart för alla, det vill säga att en principiellt viktig strid är förlorad, av Byggnads framställs som en seger? Det lär, märkligt nog, vissa ledande personer ha gjort t ex julluncher för personal inom arbetarrörelsen m fl på sina håll. Och det är onekligen lite svårt att förstå.

OK för att EG-domen när det gäller arbetsgivarnas så omhuldade krav på proportionalitet är hanterlig men lika fullt är domen i andra avseenden synnerligen bekymmersam. Och faktum kvarstår att vi lär behöva ändra såväl utstationeringslagen som den juridiska konstruktionen för lex Britannia i MBL.

Men går det verkligen att bevisa att Laval-bolaget var nationellt verksam i Sverige kanske AD kan komma till ett lite annat utslag än EG-domstolen. Annars är ju manöverutrymmet begränsat för AD:s del efter EG-domen i Laval-målet.

Så det är allt att frisera verkligheten för mycket och framställa EG-domen som en seger för svensk fackföreningsrörelse.Vaffor gör di på detta viset? - på vissa håll kan man undra....
/Reflekterar så här i jul- ocb nyårstider 2007/2008
Robert Björkenwall


PS. Väl att märka så var den ene av EG-domarna i Luxemburg en dansk jurist och en annan en rätt känd finsk jurist - och båda kan rimligen nordisk arbetsrätt. Så också därför är domen bekymmersam och visar att man i EG-domstolen låter marknadens frihet ta över andra hänsyn. Och det nya EU-fördraget lär inte i grunden förändra detta faktum.

0 Comments:

Post a Comment

<< Home