Wednesday, November 14, 2012

Läget på arbetsmarknaden allt allvarligare

Om läget som nu snabbt blir allt allvarligare på svensk arbetsmarknad: ‎150 000 av 400 000 arbetslösa saknar helt ersättning från A-kassan. Det är tredubbling på fyra år. En genomsnittlig industriarbetare – också när han/hon har full a-kassa (= låg faktisk inkomst) förlorar 9 000 kr i månaden efter skatt när han/hon blir arbetslös. På bara rätt kort tid kan sånt innebära att man nödgas sälja bilen m m för att det alls ska gå ihop sig. Och år 2013 kommer arbetslösheten med stor sannolikhet att öka ytterligare.Inte heller 2014 kan förväntas bli särskilt bra. Så arbetslöshet nu är lika med fattigdom. Sverige behöver en ny regering som satsar på nya jobb och en trygg A-kassa. /Robert Björkenwall

0 Comments:

Post a Comment

<< Home