Wednesday, October 31, 2012

Ovädret Sandy och presidentvalet

Observerat: Ovädret Sandy, presidentvalet och den amerikanska drömmens problem: Monsterovädret Sandy stoppade valkampanjens slutspurtvecka i USA. De två presidentkandidaterna Romney och Obama kunde inget annat göra än att ställa in sina valmöten. President Barack Obama fick fullt upp med sina arbetsuppgifter som president med anledning av Sandys framfart i flera stater (värst i New Jersey-delstaten) i nordöstra USA. Beslut av presidenten om att utlysa undantagstillstånd gör det möjligt för den federala staten att hjälpa de drabbade staterna. Lokala och regionala politiker och myndighetsutövare, som polis och andra, fick träda fram och utdela sina förhållningsorder till folket. Ett par av dessa var Mike Bloomberg, borgmästare i New York, och Chris Christie, guvernör i New Jersey. Båda är republikaner och just Christie - f.ö en av utmanaren Mitt Romneys starkaste supportrar – berömmer Obama för hans agera i detta krisläge. Intressant också eftersom Obama är en tydlig företrädare för en stark, skattefinansierad federal stat och dess insatser verkligen behövs nu för att hjälpa folk och Mitt Romney som – i likhet med andra republikaner vill ha en “begränsad stat” – mest är en aktör för privata initiativ för att skänka pengar frivilligt till folk med hjälpbehov ger i miniatyr en bild av de politiska alternativen. Staten som hjälpare respektive det privata som frivillig hjälpare. Det här speglar tämligen väl det vägval som amerikanska folket nu står inför i valet av president och kongress nu i november. Vem som vinner på Sandy? Sannolikt Obama. Romney riskerar, trots sin insamlingsaktivitet för privata krisstödpengar, att hamna i skymundan dessa dagar av naturkatastrof. President Obama kan däremot – i motsats till hur Bush agerade efter orkanen Katrina - framstå som handlingskraftig och ansvarstagande president. Men en annan sak är sedan hur valdeltagandet blir. Kommer färre att rösta när folket har annat att tänka på än politik? Och minskar inte förhandsröstningen när möjligheterna på sina håll är svårare att ta sig till vallokalen som fallet är på en del håll? Eller skjuter man där på valet en vecka? Ting som riskerar att slå mot Obama och hans väljarandel. Särskilt om det skulle visa sig att amerikanska myndigheter inte snabbt nog förmår åtgärda och hjälpa folk efter Sandys härjningar. Just detta med valhänthet och senfärdighet var ju något som den tidigare presidenten George W. Bush drabbades av efter orkanen Katrinas härjningar i New Orleans och ledde till ett minskade förtroendet för Bush. Men så här långt har Obama agerat långt kraftfullare än Bush då gjorde! Däremot skulle svårigheterna (praktiskt att förhandsrösta etc) nu kunna leda till ett minskat valdeltagande i viktiga stater, vilket i så fall bedöms drabba Obamas och demokraternas väljare eftersom det är främst de som drabbas av orkanen eftersom de bor i hus av sämre kvalitet med mera. Någon stat i nordost som innan Sandy sågs som trolig att Obama får majoritet i skulle därmed – lite paradoxalt - kunna komma att vinnas av Romney i presidentvalet. Hans väljare, i bättre hus, klarar sig i högre grad från Sandys effekter och har också en större vilja att verkligen gå och rösta. Det som händer i USA påverkar också världen i stort. Sverige och övriga världen. Exempelvis detta att det varit stängt där i två dagar i New York-börsen på Wall Street, något som inte hänt sedan terrordåden där den 11 september 2001. Vem som än vinner valet – men jag tror trots allt Obama - i början av november i USA påverkar hur utvecklingen i USA och världen blir. Med Obama som president kommer världen att vara något tryggare och det federala ansvarstagandet för vanligt folk att fortsätta vara något större än om Mitt Romney nu skulle vinna. Särskilt som kongressens representanthus förväntas få fortsatt republikansk majoritet och då kräver en demokratisk president som motvikt och återhållande kraft är nödvändig för att republikanernas politik inte ska få fullt genomslag. Något som annars lär bli fallet om republikanen Mitt Romney i stället också tar över i Vita huset från 2013. Men med Romney som president kommer republikanerna att få full kraft för sin politik. Och den går ut på att avveckla de få och små sociala trygghetssystem som finns i USA. De klyftor som redan är stora och växande i USA, liksom de skattefördelar och annat som gynnat och gynnar den rikaste tiondelen av befolkningen, skulle komma att öka ytterligare om republikanerna skulle få makten också i Vita huset och inte bara i kongressens budgetlagstiftande representanthus. Så presidentvalet i USA är – trots Sandys härjningar just nu – av stor betydelse för såväl det amerikanska folket som världen i stort. Utan Obama i Vita huset också de kommande fyra åren hade nog “den amerikanska drömmen” – är allt oftare sedan länge just en dröm – blivit möjlig att förverkliga för ännu många färre än som redan nu är fallet. Så bra ändå att Obama vann över republikanernas Mitt Romney den 6 november 2012. Om detta och annat som gjort och gör förhoppningarna att mera osannolika om ett förverkligande av den amerikanska drömmen skriver Kent Werne i sin bok läsvärda bok “Amerikansk höst” (Ordfront förlag). Han har grävt ner sig i den allt råbrutalare amerikanska råa verkligheten, som den ter sig förmånga tiotals miljoner amerikaner, arbetande fattiga och andra. Ken Werne har besökt bostadsutmätningarnas Florida i Fanny May-bolånebubblans efterdyningar. Han har besökt det av orkanen Katrina förödda New Orleans där de fattiga, vanligen till hudfärgen svarta, drabbades hårdast. Han har besökt anti-fondbörsaktivisterna Occupy Wall Street i New York och läst in sig på vad de vill ha sagt i sin kritik av den oreglerade finansmarknadens och de växande ekonomiska orättvisornas USA. Detta genom väl inlästa och informativt redovisade bakgrundsfakta kombinerat med ett antal reportage ute på fältet har Ken Werne sammanfört sina intryck i en bok som ger en lite djupare förståelse av det USA som nu i november går till val av president, hela representanthuset och en tredjedel av kongressens senat. Den som vill skaffa sig lite nyttig och förklarande kunskap om det amerikanska samhället har därför en god behållning av hans bok. På köpet får man också en ökad förståelse för varför det i praktiken har blivit allt svårare för allt fler att genomföra den amerikanska drömmen i sin egen och sina barns verklighet.Och varför det i praktiken är långt lättare att förverkliga den drömmen i länder som Sverige, Norge,Danmark eller Finland än i den amerikanska drömmens USA. Robert Björkenwall;robert.bjorken@telia.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home