Wednesday, May 30, 2012

Socialdemokratisk dagordning för framtiden

Om den socialdemokratiska agendan: Efter en dyster vinter har socialdemokraterna upplevt en ljus vår med ny partiledare och stigande opinionssiffror. Två år återstår till valet, och ännu är det långt ifrån vunnet. Stefan Löfven matchar förtroendeingivande det allt tröttare styret som leds av Fredrik Reinfeldt. Kampen har hittills tagits rörande näringspolitiken och arbetsmarknadspolitiken. Arbetslösheten särskilt bland ungdomar når nu rekordhöjder (25 procent) och regeringen står handfallen. Det är uppenbart att nya moderaternas så kallade arbetslinje inte förmår skapa de jobb som behövs. Klyftor och orättvisor i samhället ökar. Målet om full sysselsättning har i praktiken avskaffats. Partnerskapet med näringsliv och akademi måste förbättras och en innovationspolitik, ökad forskning - till exemepel en fördubblad satsning på medicinsk forskning - etcetera krävs, men räcker inte för att skapa tillräckligt många jobb. Regeringen har nedrustat arbetsmarknadspolitiken och arbetslivspolitiken. S måste ta initiativ till en bred utveckling av arbetslivets frågor med särskild fokus på villkoren för omställning, utbildning och hållbara arbeten. Målet ska vara att ge människor möjlighet till utveckling och goda villkor i arbetslivet och att stärka grunden för tillväxt och välfärd. Därför ska S driva på för att förbättra arbetsmarknadspolitiken, bland annat genom utbildningar som ökar den arbetslöses möjligheter att snabbt komma tillbaka i arbete samt en robust arbetslöshetsförsäkring som klarar av att garantera inkomsttryggheten mellan två arbeten. Arbetsmarknadspolitiken måste tillföras resurser för att en aktiv politik ska kunna upprätthållas. Åtgärder måste sättas in för att stödja funktionshindrade och säkerställa att invandrare snabbt kan komma i arbete. Fler arbetsförmedlare behövs också för att vässa arbetsmarknadspolitiken och matchningen mellan arbetslösa och tillgängliga jobb. FAS 3 måste skrotas och ersättas med program och plusjobb som verkligen rustar de arbetslösa, särskilt den växande skaran av arbetslösa. Dessutom krävs en upprustad regionalpolitik. Major Björklunds kommandoskola har misslyckats. En parlamentarisk skolkommission, bred samhällsdebatt med deltagande av många aktörer och konkret förändringsarbete erfordras för att skapa en bättre skola.Vinstintressena måste också mönstras ut ur skolan, vården och omsorgen, precis som LO-kongressen klokt nog beslutade sista helgen i maj. Finanspolitiska rådet har med rätta kritiserat regeringen för att bromsa ekonomin och ökat riskerna för att fastna i massarbetslöshet (8 procent), när i stället offensiva satsningar på investeringar, utbildning och arbetsmarknadspolitik krävs, vilket socialdemokraterna föreslagit. Frankrikes nyvalde president Hollande vann på budskapet om en mera expansiv ekonomisk politik och stöddes i detta av amerikanske presidenten Obama vid G 8-mötet nyligen. Målet om ett grönt folkhem förutsätter en ny och genomtänkt politik som nu saknas. Energipolitiken måste klarläggas med inriktning på ökad användning av förnyelsebar energi. Fler i arbete ökar skatteinkomsterna och stärker skattebasen för välfärdstjänster. Vi menar att fastighetsskatten som en stor skattebas också måste kunna ses över för att i framtiden finansiera en anständig välfärd med en åldrande befolkning. Synen på denna skatt är mera fördomsfri i många andra länder. Fastigheter smiter inte iväg som riskkapitalister till skatteparadis! Avregleringar och marknadsutsättningar av offentlig infrastruktur har skapat många negativa konsekvenser. Dessa måste nu utvärderas och en återföring till "det allmänna" av t ex järnvägstrafiken och dess underhåll är nödvändigt. Bättre jämställdhet, ökad jämlikhet, minskade klyftor och kamp mot barnfattigdomen ska sättas högt på agendan. Höjd A-kassa - med höjt tak - och upprustad sjuk- och arbetsskadeförsäkring krävs. Sociala sammanhållningen och tilliten som minskar med regeringens politik ska återerövras. LO med en ny ledning bör höras mera i samhällsdebatten. Val vinns inte på kultur och internationella frågor, men får inte heller glömmas bort. Håkan Juholts signaler om en aktivare kulturpolitik bör fullföljas. EUs fördrag behöver tillföras ett socialt protokoll som slår fast att grundläggande mänskliga rättigheter inte är underordnade de ekonomiska friheterna på inre marknaden. Säg nej till Natomedlemskap, erkänn Palestina, återupprätta en aktiv nedrustningspolitik och gör vapenexporten mera restriktiv! Robert Björkenwall och Gunnar Lassinantti (Publicerad i bl a Piteå-tidningen 30/5,Arbetarbladet 29/5,Skånska dagbladet 30/5, Västerbottens-Kuriren 4/6,Dala-Demokraten 7/6,Gotlands Tidningar 15/6 m fl)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home