Thursday, February 06, 2014

Snart har Sverige en svetsare som statsminister

Snart har Sverige en svetsare som statsminister - Vi ska göra Europa rödare och byta regering i Sverige. Det sade LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin när han inledde LO:s valkonferens i Stockholm den 6 februari. Och till privata företag med vinstdriftintresse i välfärden sade han: “Er tid är över nu.” På konferensen på Hotel Clarion Sign vid Norra Bantorget i Stockholm var 500 deltagare samlade för att ta ställning till den gemensamma valplattform som de 14 medlemsförbunden och LO centralt har ställt sig bakom. Udden är riktad mot den borgerliga regeringen och skattesänkningar i synnerhet. Full sysselsättning, bättre och tryggare arbetsliv, bra och utvecklad välfärd – det blir LO:s tre plattformar inför valet, skriver LO-ledaren Karl-Petter, Kålle Thorwaldsson i affärstidningen Dagens Industri. Bland LO:s krav märks omfattande statliga investeringar i energi, bostäder och infrastruktur men några särskilda projekt nämner han inte. Arbetslöshetsförsäkringen ska få högre tak, högre ersättning, omfatta fler och därtill ska alla unga arbetslösa inom 90 dagar ha rätt till jobb eller praktik/utbildning. Arbetslivet ska reformeras så att svenska kollektivavtal ska gälla på svenska arbetsplatser, vilket förutsätter att den så kallade Lavallagen (om villkoren för utländsk arbetskraft i Sverige) rivs upp. Vidare ska alla ha rätt till att jobba heltid, enligt LO (motsvarigheten till FFC/SAK). Vad gäller välfärden målade Thorwaldsson upp en dyster bild av skola, vård och omsorg i förfall. Därför måste statsbidragen till kommuner och landsting höjas rejält, "vinstdriften i välfärden stoppas" och den fria etableringsrätten för friskolor avskaffas. Även sjukförsäkringen måste ändras – höjda tak och stopp för utförsäkringar, enligt LO. Under inledningstalet i förmiddags dundrade Tobias Baudin retoriskt skickligt mot Fredrik Reinfeldts alliansregering: - De är slut, de är trötta och vi ska se till att de byts ut, sa han. - Vi behöver en välfärd fri från vinstdrift, sa Baudin vidare och riktade sig direkt till de privata företag som med vinstmål driver verksamhet i välfärden och till att "er tid är över". - Vi ska göra Europa rödare och byta regering i Sverige. Det sade LO:s förste vice ordförande Tobias Baudin när han i Stockholm den 6 februari presenterade LO:s valplattform. En plattform som är baserad på och utgår ifrån det som är viktigt för LO:s medlemmar och i det ingår, enligt LO, att rösta på S. Men det är inte för det socialdemokratiska partiets skull som LO agerar för en S-ledd regering, enligt Baudin. Det är för medlemmarnas och löntagarnas skull, sade Tobias Baudin från LO-ledningen. LO ska satsa hårt på samtal, på sociala medier och även etablera ett trettiotal "ringcentraler", det vill säga lokaler där LO-aktiva och frivilliga sitter och ringer till människor för att få dem rösta rött. Målen om 60 procent S-röster från LO-medlemmarna i riksdagsvalet och 50 procent i EU-parlamentsvalet är tuffa mål, men inte omöjliga, enligt Baudin och Kålle Thorwaldsson. Tuffa mål men det ska vi klara, menade de båda på en pressträff efteråt. - För att vi ska lyckas finns det en viss person som är väldigt viktig, jag tänker på dig och dig och dig, sade Baudin till åhörarna i Clarion Hotel vid LO-borgen. Det handlar om att, i likhet med de politiska partiernas arbete, att samtala och samtala med människor, "söka upp ringcentra", "ringa upp sjuka och arbetslösa". - Gör vi det kommer vi att få en ny regering och en svetsare som statsminister, sade Baudin. Drygt hälften av LO:s medlemmar röstade på Socialdemokraterna i valet 2010. Det var för lite, anser LO, och sätter ett mål på att 60 procent av dem ska rösta S i höst, och att 50 procent av LO:s medlemmar ska rösta S i valet till EU-parlamentet i maj. Men av Stefan Löfvens uttalanden efter hans på många sätt – retoriskt och innehållsmässigt – alldeles utmärkta anförande framgick att han och partiet tar kamp för en upprustad a-kassa till 80 procent av löneinkomsten och en bättre sjukförsäkring, miljardsatsningar på en bättre skola, äldreomsorg och satsningar på de arbetslösas kompetens så att de 80 000 – var femte misslyckad rekrytering – som nu årligen inte får jobb på grund av “fel kompetens” i förhållande till de krav som arbetsgivarna ställer. Stänger vi det rekryteringsgapet och får 80 000 fler i jobb så ökar våra samlade skatteintäkter med 10 miljarder. - De är arbetslösheten och inte de arbetslösa som ska attackeras, sade Löfven och fick starka applåder för detta bland de 500 i mötessalen i Stockholm. - Fokuserar vi bara på jobben, skolan, välfärden och håller ihop, då klarar vi det här i hösten val, slog Löfven fast. Men han – och partiet – är inte beredd att tumma på det statsfinansiella regelverket, slopa överskottsmålet och att låna till investeringar som LO och LO-ekonomerna vill, framgick av de frågor som efteråt ställdes till Stefan Löfven av de närvarande journalisterna. Det var den punkt där det tydligast framgick av Löfven och S-ledningen inte är på samma linje som LO-förbunden. Men som helhet var man ändå i övrigt nöjd med de besked om Löfven gav om a-kassan, sjukförsäkringen, skolan, äldreomsorgen och ambitionen att bekämpa arbetslösheten i stället för att sänka skatten, som fortsatt är regeringens enda - 1,5 miljoner fackliga medlemmar kan göra skillnad, och i valrörelsen 2014 ska LO ha en aktiv roll. Vi ska besöka arbetsplatser, ringa medlemmar från ett trettiotal ringcenter och synas i den offentliga debatten. Vi presenterar i dag för första gången en egen politisk plattform inför ett val med våra viktigaste prioriteringar för de kommande åren, slog LO-ordföranden fast när han tackade Stefan Löfven för hans tal. mirakelmedicin. Trots att arbetslösheten nu är 93 000 högre än när Reinfeldt tillträdde hösten 2006. Totalt är ungefär 400 000 arbetslösa (= 8 % av arbetskraften) i Sverige och så har det varit rätt länge nu. - Den här valrörelsen ligger till ganska stor del i era händer. Jag säger inte det för att ni ska känna en tyngd utan en möjlighet framåt. Det är på torgen, i fikarummen, i restaurangen, det är där valet avgörs, sade S-ledaren Stefan Löfven och fortsatte: – Slåss för livet som om vi håller på att förlora. - 1,5 miljoner fackliga medlemmar kan göra skillnad, och i valrörelsen 2014 ska LO ha en aktiv roll. Vi ska besöka arbetsplatser, ringa medlemmar från ett trettiotal ringcenter och synas i den offentliga debatten. Vi presenterar i dag för första gången en egen politisk plattform inför ett val med våra viktigaste prioriteringar för de kommande åren, slog LO-ordföranden fast när han med en ros och en stor kram tackade Stefan Löfven för hans engagerade och till innehållet mycket starka och av de 500 åhörarna väl emottagna talet. Också på pressläktaren och i fikapausen märktes att fler och fler börjar bli inställda på att det var Sveriges kommande statsminister som talade inför denna stora församling av fackliga aktivister. Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home