Sunday, December 15, 2013

Pisa och skolan och några möjliga slutsatser av stora SCB-mätningen om partisympatierna inför kommande val

Om två chockartade mätningar som talar för maktskifte hösten 2014: Härom dagen – söndagen den 8 december - kom en undersökning som visar att sex av tio svenskar inte vill ha regeringen Reinfeldts nya skattesänkning, det femte jobbskatt­avdraget (kostar 12 miljarder kr i skattebortfall). Den svenska, borgerliga koalitionsregeringens populärast reform och tillika den viktigaste pjäsen i finansminister Anders Borgs bygge. Nej tack, säger sex av tio svenskar till ännu en skattesänkning. Satsa pengarna i stället på en bättre skola och äldreomsorg, anser svenska folket. Men några dagar innan dess i december kom kanske den värsta chocken av alla – såväl för regeringen och svenska folket. Det var den internationella skolkvalitetsstudien Pisa. En studie som visar att den svenska skolan nu är i en mycket allvarlig kris och att vi alla nu har svart på vitt att de svenska skolelevernas kunskaper i matematik och läsförståelse nu är sämre än någonsin vid en internationell jämförelse.De sjunkande resultaten och ökande skolsegregationen som nu dokumenterats i den färska Pisa-studien innebär ett plågsamt brott med Sveriges självbild som kunskapsnation. Svart på vitt bekräftas att kunskaperna sjunker för alla, men allra mest för dem med sämst förutsättningar redan från start. Ledarsidan i den liberala kvällstidningsdraken Expressens jämförde häromdagen statsminister Reinfeldts tystnad om Pisa-chocken med hans presskonferens efter hotet mot två tränare i hans favoritlag Djurgården. ”Jag står här för att jag älskar fotboll och idrott”, sa Reinfeldt då. När Pisa-­undersökningen kom var Reinfeldt däremot knäpp tyst. Ingen presskonferens, ingenting. Bara uppgivenhet. Allt fler undrar mot den bakgrunden: vill och förmår ens regeringen Reinfeldt ge en match om regeringsmakten i september 2014? Har de inte redan gett upp – även om de inte säger så, utåt? Kan mycket väl vara så. Särskilt moderaterna (= statsministerpartiet) verkar ha slut på idéer och nya projekt. Klar övervikt för de rödgröna i stora SCB-mätningen Den stora, färska Statistiska centralbyrån-mätningen med över 5 000 svarande på SCB-partisympatimätningen från första veckan i december verkar inte heller ge regeringen något större hopp om ännu ett omval av sittande regering i Sverige. Även om det har skett vissa förändringar för enskilda partier det senaste halvåret, så kvarstår ett massivt rödgrönt övertag på ungefär tio procentenheter. Skulle den stora, nyligen publicerade partisympatiundersökning från SCB bli valresultat har Sverige med största sannolikhet en ny statsminister och en annan regering hösten 2014. Visst, det är ännu mer än nio månader kvar till nästa svenska riksdagsval. Och mycket kan ännu hända. Men det går inte att komma ifrån att uppförsbacken för Reinfeldts regeringsallians blivit mycket brantare. Och det särskilt som den chockartade Pisa-skolmätningen inte var känd när SCB-sympatimätningen gjordes. Och redan innan dess var de fyra, borgerliga regeringspartierna stöd sammantaget försvagat så pass att inte ens av fyra av tio väljare kan tänka sig ge regeringen sitt stöd i ett riksdagsval. Och – väl att märka – de två minsta partierna (Cp och KD) med nöd och näppe i SCB-mätningen ligger över 4-procentsspärren för representation i Sveriges riksdag. Risken finns alltså fortsatt att kanske en eller möjligen båda två mycket väl kan riskera att i valet 2014 hamnar ett antal tiondelar på fel sida om riksdagsspärren. Statsminister Reinfeldts eget parti, Moderaterna, gör i SCB-mätningen ett rejält tapp och sjunker ner till måttliga 25,5 procent. Framför allt har tillbakagången skett i storstäderna (Stockholm m fl). Jämför detta med valet 2010 då partiet hade ett rekordhögt stöd på 30 procent. Utbildningsministern och Fp-ledaren Jan Björklund och hans parti ligger också allt mera skrynkligt till. Redan innan den förödande Pisa-mätningen om skolan så samlade hans Folkparti bara ihop för dem mycket låga 5,4 procent i stöd. Det stödet riskerar att försämras ytterligare fram över. Näringsminister Annie Lööfs Centerparti och socialminister Göran Hägglunds KD-parti samlar låga 4,7 respektive 4,1 procent i stöd, vilket i båda fallen är farligt nära den 4-procentiga riksdagsspärren. De lär knappast sova gott om natten. Sammantaget för hela regeringen Reinfeldt speglar det här en betydande folklig besvikelse med den M-ledda regeringen. Allt fler – också inom den bland valstrategerna så omhuldade radhusfolket i storstadsregionerna – reagerar mot kvalitetsbristerna i skolan, sjukvården, äldreomsorgen och den rekordhöga arbetslösheten (8 % av arbetskraften) samt applåderar inte ens längre de skattesänkningar (totalt 140 miljarder kr under snart åtta år i regeringsställning). Medborgarna vill i stället se ökade satsningar på att höja skolans, sjukvårdens och äldreomsorgens kvalitet och inte ha ännu en skattesänkning, som regeringen erbjuder dem inför valåret 2014. Den stora SCB-mätningen visar tydligt att Sverige just nu är på väg mot ett maktskifte 2014. Det största oppositionspartiet Socialdemokraterna har nu ökat från då för dem rekordlåga 30,7 procent i stöd i valet 2010 till 34,3 procent i SCB-mätningen nu. Den starka betoningen på jobben, skolan och sjukvården under den nye partiledaren Stefan Löfvens ledning tycks ha burit frukt. De andra två på den rödgröna sidan, Vänsterpartiet och Miljöpartiet, samlar också ett lite större stöd med 6,7 respektive 8,8 procent i stöd i färska SCB-mätningen. Det ger ett till synes betryggande försprång för de rödgröna över den sittande Reinfeldt-ledda alliansen på den borgerliga sidan. Men en faktor som nog oroar många är att det främlingsfientliga, högerpopulistiska Sverigedemokraterna, SD, i SCB-mätningen samlar rekordhöga 9,3 procent i stöd. Och det beror inte så lite på missnöje med den sittande regeringens politik men också till viss del på att somliga upplever att skillnaden mellan moderaterna och socialdemokraterna upplevs vara för liten. Genom att markera stöd för SD vill nog en del i SCB-mätningen markera ett missnöje med utvecklingen i Sverige och vara en proteströst/varning mot etablissemanget. Socialdemokraterna som ledande oppositionsparti och troligen nästa statsministerparti har behov att noga analysera detta och sedan att försöka utveckla en betydligt starkare politik för välfärd, sysselsättning och omfördelning än vad man hittills gjort. Detta om partiet vill vara tydligt valbart alternativ till den regering som just nu brottas med sina misslyckanden med skolan, sjukvården och arbetslösheten. Förmår man inte detta, så finns risken att SD kommer fortsätta profitera och kanske även växa på den oro som många människor känner över utvecklingen i vården, äldreomsorgen och på arbetsmarknaden. Ska regeringen Reinfeldt – vilket just nu verkar osannolikt – alls överleva valet 2014 krävs en dramatisk förändring av opinionen. En förändring i verkligheten där ute som för stunden är svårt att se vad det skulle kunna vara. Så stalltipsen nu är: nästa regering hösten 2014 kommer att ledas av socialdemokraternas ledare Stefan Löfven och där ytterligare något eller några partier ingår. Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home