Tuesday, September 25, 2012

Politiken måste återerövras!

Det politiska klimatet i Sverige är i vänteläge med småängsligt lurpassande mellan regering och opposition tiden mellan regeringsförklaring och innan s presenterat hela sitt budgetalternativ. Regeringen snor friskt ur socialdemokraternas förslag och försöker på så sätt krympa utrymmet för en normal demokratisk kamp mellan styrande och opposition till ett minimum. Denna taktik går ut på att bädda för att kunna få fotsatt förtroende att leda landet ännu efter 2014 års val. PR-strategerna kallar det för triangulering och åter andra som rent politiskt bondfångeri. Debatten handlar alltför litet om de verkligt allvarliga problemen med massarbetslöshet, ökade klyftor och fattigdom, den gemensamma välfärden satt på svältkost och annat liknande. I stället handlar den alltför ofta om marginalfrågor som att vara för eller emot restaurangmoms. Media spelar med och sviker därmed ofta sitt uppdrag att lyfta debatten till mera viktiga frågor och bidrar till att trivialisera politiken. Stefan Löfven har hittills tagit och i stort också vunnit opinionsfighten med alliansregeringen på arbetsmarknads- och näringspolitikens område. Men nu är det hög tid – två år innan nästa val – att Löfven också presenterar socialdemokraternas fördelningspolitik och syn på den gemensamma välfärden. Och inte minst hur vi på allvar tar avgörande steg åter för att nedbringa arbetslösheten. Vi instämmer med Lars Engqvist, sekreterare i s-programkommission, som sagt att socialdemokratin skiljer sig från partierna högerut i synen på relationerna mellan politik och ekonomi, mellan demokrati och marknad, frihet och jämlikhet. Detta måste tydliggöras nu i s budgetalternativ och genomsyra partiets politik fram till valet. Grunden måste vara den fulla sysselsättningen. Ett klart alternativ till regeringes svaga och resultatlösa politik behövs för att få ut fler människor i arbete eller utbildning, minska omställningstiden mellan jobb genom att rusta upp arbetsförmedlingen, kompetenslyft, ökade rehabinsatser och riktade insatser för att stötta människor med funktionshinder. Regeringen har däremot i praktiken visat att den är nöjd om arbetslösheten sjunker till 6-7 procent. Den för en endimensionell, orättvis och till sina konsekvenser misslyckad politik med jobbskatteavdrag (som kostat 200 miljarder sek) som kardinallösning, trots att dess sysselsättningseffekter inte går att utvärdera enligt olika utvärderingar (IFAU och andra). Skifta jobbskatteavdrag mot höjt grundavdrag vid beskattning som parerar ett återställande av skatteskalorna – och gör det i flera steg om nödvändigt. Då löses också de orättvisor som jobbskatteavdraget åsamkat pensionärerna. En socialdemokratisk frihetspolitik bygger på att alla ska ha lika möjligheter ”att förverkliga sina bästa stämningars längtan”, som redan Hjalmar Branting brukade säga. Det kräver skarpa insatser för ökad jämlikhet, solidaritet med de mest utsatta och trygghet i förändringen som är på väg att blåsa bort med bemanningsföretag och allt större andel osäkra tillfälliga anställningar till allt lägre löner. Orättvisorna måste minska, inte öka som nu är fallet. Massarbetslösheten måste bekämpas samtidigt som de som drabbas av den ska inte straffas, utan tillförsäkras bättre ersättningsvillkor via höjd a-kassa. Finansminister Anders Borgs påstående att detta inte går för att det skulle öka arbetslösheten är helt befängt. Vi har redan i nuläget en av Europas sämsta arbetslöshetsförsäkringar! Det är helt oacceptabelt. Dagens Sverige där antalet utförsäkrade ökar och allt flera blivit beroende av socialbidrag är en skam. Socialförsäkringarna måste därför ses över och kan inte tillåtas ligga på nivåer för sjuka och andra som är på väg att göra dem till ett nytt trasproletariat, om inte den nuvarande politiken ändras. Den gemensamma välfärden måste garanteras och inte rivas ned som regeringens politik är på väg mot. Socialdemokraterna måste nu våga tala klartext i frågan om de privata vinsterna i välfärdstjänsterna, när till och med liberala Expressens ledarskribent gör så. Ett tydligt ställningstagande från s-ledningen krävs nu inför och på kommande s-kongress. Vinster i välfärden tillsammans med vägen åter till full sysselsättning blir två av huvudfrågorna på kongressen och inför nästa riksdagsval. Socialdemokratin behöver en politik som verkligen bär socialdemokratisk prägel! Robert Björkenwall och Gunnar Lassinantti (Publiceras i bl a Västerbottens Folkblad 26/9,Arbetarbladet 25/9,tidn. Ångermanland 4/10, Piteå-tidningen,NSD,Dagbladet, Gotlands tidningar,Länstidningen i Östersund m fl)

0 Comments:

Post a Comment

<< Home