Tuesday, April 14, 2015

Günter Grass lever vidare med klassikern Blecktrumman och för sitt stöd för Brandts nya östpolitik

Günter Grass avled måndagen den 13 april 2015. Men genom sin eviga klassiker, den lysande romanen Blecktrumman lever han vidare för överskådlig tid. I Günter Grass världskända roman ”Blecktrumman“ väcker huvudfiguren, den kortväxte Oskar Matzerath i Danzig uppmärksamhet genom att slå virvlar på sitt instrument. Det kan nog - symboliskt - även gälla för själva författarens liv. Trots att hans eget liv nu har tagit slut när han måndagen den 13 april gick bort på en klinik i Lübeck. Han blev 87 år. Hans s k Danzigtrillogi ”Blecktrumman” publicerades redan 1959 och ledde fyrtio år senare till att - med rätta om också väl sent - Günter Grass tilldelades Nobelspriset i litteratur. Även andra tidigare romer som ”Katt och råtta” eller ”Hundåren” gjorde att han ofta hedrades som bästa tyskspråkige författare. Han och Böll var de stora tyska efterkrigsförfattarna. Inte minst under efterkrigstidens konservativt,borgerliga maktförhållanden i Västtyskland var Günter Grass ofta obekväm. I ord och skrift provocerade han den härskande CDU/CSU-eliten. Offentligt, högljutt och envist krävde han att Tyskland måste göra upp med Nazirikets brottsliga framfart under andra världskriget. Och i fokus stod då försoningen med Polen och erkännandet den då omstridda Oder-Neisse-gränsen för Grass envetna samhällskritik. Här gick han i armkrok med SPD-politikern Willy Brandt och hans valkampanjer samt aktiva försvar av Brandts och socialdemokraternas ”Nya Östpolitik”. Lite pikant då med tanke på att han på sin ålders höst erkände att han själv en gång som ung ingått i nazistiska Waffen-SS, som han berättade själv vid 78 års ålder i en intervju i tyska kvalitetstidningen Frankfurter Allgemeine Zeitung. På sin ålders höst gick han också till hårt angrepp (i dikten "Was noch gesagt werden muss" år 2012) mot Israels kärnvapen och varnade även för hoten mot den bräckliga världsfreden. Det är inte precis helt oproblematiskt att just som tysk framföra offentlig kritik mot Israel utan att löpa risken då att bli beskylld för att vara antisemit och blev också av den israeliska regeringen stämplad som persona non grata i landet. I den här situationen fick dock Grass stöd av SPD-ordföranden Sigmar Gabriel som tolkade Grass lyrik som ett varnande rop med tanke på det fredshotade läget i Mellanöstern. Och nu vid Grass frånfälle skriver SPD-ordföranden och vice förbundskanslern Sigmar Gabriel i ett pressmeddelande att ”utan hans manande röst för mera tolerans, hans vilja att blanda sig i, samt hans regelbundna politiska interventioner kommer vårt land att bli fattigare”. Sammanfattningsvis kan Günter Grass litterära och politiska gärning sägas ha haft många och goda förtjänster som impulsgivare och” trumslagare” för fred och rättvisa samt för ett lite anständigare Tyskland som både ska och måste ta ansvar även för sin egen mörka historia under naziåren. Robert Björkenwall; robert.bjorken@telia.com

0 Comments:

Post a Comment

<< Home